Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) osaleb koostöös Tallinna Keskkonnaameti ja Helsingi linnaga ühisprojektis NATTOURS – jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi. Projekti eesmärgiks on populariseerida ja arendada Tallinna ning Helsingi linna loodusturismi objekte.

NATTOURSi tulemusena soovitakse tõsta nii kohalike elanike kui ka turistide teadlikkust loodusturismi võimaluste kohta mõlemas linnas, edendada loodusharidust ja arendada välja uusi jätkusuutlikke loodusatraktsioone.

Fookusesse võetakse eelkõige Kadrioru pargi, Paljassaare ja Rocca al Mare piirkond Tallinna linnas ning Harakasaari ja Viikki-Vanhankaupunginlahti Helsingis.

„Meie roll projektis on läbi viia lindude, nahkhiirte, tolmeldajate, kiilide ja taimede inventuurid Tallinna uuringualadel ning ökosüsteemiteenuste- ja külastusuuringud, et saada teada, mida nimetatud loodusalad inimestele nii Tallinnas kui Helsingis pakuvad,“ kommenteeris SEI Tallinna vanemekspert Meelis Uustal. „Uuringute tulemused aitavad paremini korraldada nende alade külastust ja jõuavad ka valmivatesse infomaterjalidesse,“ lisas Uustal.

NATTOURS projekti raames luuakse Tallinna ja Helsingi linna loodusobjektide ja -hariduse kohta infot koondav ühine veebiportaal ja rakendused. Portaali koondatakse erinevad IT lahendused, sealhulgas kaardid, GPS ekskursioonid ja muud looduses liikumist toetavad materjalid. Samuti luuakse mõlemasse linna uusi loodusvaatlust võimaldavaid rajatisi, nagu näiteks linnuvaatlusplatvorm Rocca al Mare promenaadi ääres või õpperajad Kadrioru pargis, Paljassaare hoiualal ning loodusaladel Helsingi saartel.

Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm, projekti kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. NATTOURS kestab 2016. aasta märtsist 2018. aasta oktoobri lõpuni. Projekti veebileht: http://seit.ee/et/projektid/projektide-andmebaas?project_id=335

Projekti NATTOURS käivituskoosolek projektipartneritele toimus 17. märtsil Tallinnas.

 

Vaata projekti tutvustavat saatelõiku Tallinna TV-s (17.03.2016):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotod: Visit Helsinki ja SEI Tallinn