Küsitluses osalejate anonüümseks muudetud vastuseid kasutavad linnaplaneerijad pilootalade ja/või tulevaste algatuste kavandamiseks. Samuti võidakse kogutud andmeid kasutada osaluspõhiste meetodite alases teadustöös.

Uuringus on oodatud osalema kõik vähemalt 18-aastased Tallinna elanikud, küsitlusele saab vastata nii eesti, vene, inglise kui soome keeles.

Küsitlus on osa Kesk-Läänemere programmi projektist “Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine” (2020–2022), mille partnerid on Tallinna linn, SEI Tallinn ja Forum Virium Helsinki. Projekt toetab rohetaristu osaluspõhise kavandamise integreerimist linna planeerimisprotsessidesse.

Vastamiseks on 8–13 küsimuste plokki, sõltuvalt teie vastustest. Küsitlusele vastamine võtab eeldatavasti aega 20 minutit.

Osale uuringus

Küsitlus on avatud kuni 28. veebruarini

Tallinna ja Helsingi rohetaristu uuring