Küsitluses osalejate anonüümseks muudetud vastuseid kasutavad linnaplaneerijad pilootalade ja/või tulevaste algatuste kavandamiseks. Samuti võidakse kogutud andmeid kasutada osaluspõhiste meetodite alases teadustöös.

Uuringus olid oodatud osalema kõik vähemalt 18-aastased Tallinna elanikud, küsitlusele sai vastata nii eesti, vene, inglise kui soome keeles.

Küsitlus oli osa Kesk-Läänemere programmi projektist “Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine” (2020–2022), mille partnerid on Tallinna linn, SEI Tallinn ja Forum Virium Helsinki. Projekt toetab rohetaristu osaluspõhise kavandamise integreerimist linna planeerimisprotsessidesse.