Tänu kiirmoele ja tarbimiskultuurile kasvab tekstiilitoodete sh rõivaste tarbimine kiires tempos üle maailma. Tekstiilitööstus reostab aga tugevalt keskkonda ja kulutab ressursse. Seetõttu tunnevad mitmed ettevõtted ja poliitikakujundajad üha enam huvi tekstiilijäätmete taaskasutuslahenduste vastu.

Nii on näiteks rõivatööstusgigant H&M alustanud riiete tagasivõtuskeeme, Põhjamaade Ministrite Nõukogu aga uurib tekstiilijäätmete taaskasutusvõimalusi laiemalt ja meil Eestis toodab Reet Aus juba aastaid upcycling moekollektsioone Bangladeshi rõivatööstuse ülejääkidest. 

SEI Tallinna juhendamisel viibisid Eestis nädalasel õppevisiidil Rootsis asuva Lundi ülikooli keskkonnakorralduse ja -poliitika magistritudengid, kes kaardistasid Eesti rõivatööstuse näitel tekstiilijäätmetel põhinevate upcycling ärimudelite rakendamisvõimalusi Euroopas. Upcycling põhimõte rõivatööstuses on disainida (tekstiili)jääkidest uusi tooteid tõstes seekaudu nende väärtust.

13.-21. aprillini kestnud õppevisiidi keskmes oli Reet Aus ’i upcycling ärimudeliga tutvumine ja analüüsimine, samuti külastati ja intervjueeriti Toom Tekstiil AS ‘i Viljandis ja Sangari tööstust Tartus. Valdkonna laiapõhjaliseks uurimiseks ja poliitilise raamistiku arvestamiseks viidi läbi intervjuusid ka ametnikega keskkonna-, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, Cleantech Estonia -s ja EAS -is.

Tudengid uurisid tekstiilijääkide taaskasutamisvõimalusi, võttes arvesse Euroopas kehtivat tekstiilijääkidega seonduvat poliitilist raamistikku, majandustrendi, tekstiilijäätmete valdkonna tehnilisi võimalusi, hetkel jõus olevaid juriidilisi tingimusi, tekstiilijäätmete mõju keskkonnale ja käibelolevaid tekstiilijäätmete taaskasutamise ärimudeleid.

Kogutud andmete põhjal tegid tudengid ettekande 21. aprillil Tallinna Linnateatris toimunud Upcycling infohommikul, kus UPMADE mudelist, rakendamisprotsessist tekstiilitööstuses ja sertifitseerimisest rääkisid MTÜ Reuse esindajad Reet Aus, Marko Kiisa, Markus Vihma, ja Harri Moora SEI Tallinnast.

Õppevisiidi põhjal valminud raportiga saate tutvuda siin: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8872582 (algus lk 28).

Millised on aga Lundi ülikooli tudengite mõtted upcycling ärimudeli võimaluste kohta Eestis kogetu põhjal, vaata siit:

 

Tudengite endi kokkuvõtet õppereisist saate näha siin:

Fotod: Morton Hemkhaus, Giulia Mariani, Charlotte Leire, SEI Tallinn