Skip navigation
Project

also available in English

Põhjamaade-Baltikumi ringse tekstiilisüsteemi suunas

Baltimaad on üheks põhiliseks sihtpunktiks Põhjamaade tarbijajärgsetele tekstiilidele, mängides olulist rolli Põhjamaade ringmajanduse süsteemis. Oma teadmisi jagades panustavad Põhjamaad Baltikumi ringmajanduse arengusse, edendades tekstiilide ümbertöötlemisega seotud oskusi, suurendades kogumisprotsesside võimekust, taaskasutust ja ümbertöötlemist. Seekaudu panustavad Põhjamaad tekstiilide uuskasutuse ja ringlussevõtu vallas võetud kohustustesse.

Inactive project

2018–2020

Põhjamaadel on antud valdkonnas pikaaegne kogemus, välja arendatud tehnoloogilisi innovatsioone ja erinevaid lahendusi tekstiilide kogumiseks, sorteerimiseks, taaskasutuseks ja ümbertöötlemiseks, millest on abi Baltikumi ringse tekstiilisüsteemi välja arendamisel ja juurutamisel.

Projekti vältel tuuakse Põhjamaade teadmised Balti regiooni, et jõuda ühisele arusaamale kasutatud tekstiilide voogudest, luua alused Põhjamaade ja Baltikumi sidusrühmade koostööks, et tekitada ühine ringmajanduslik tekstiilivaldkond.

Projekti eesmärgid

  • Suurendada Balti riikide teadmisi seoses tekstiiljäätmete tekke ennetamise ja vähendamisega
  • Suurendada sidusrühmade suutlikkust koguda suuremas koguses jäätmeid
  • Suurendada suutlikkust tekstiilijäätmete ringlussevõtuks ja ümbertöötlemiseks
  • Töötada välja tõhusad poliitilised meetmed ringse tekstiilisüsteemi suunas liikumiseks

Põhjamaadel on antud valdkonnas pikaaegne kogemus, välja arendatud tehnoloogilisi innovatsioone ja erinevaid lahendusi tekstiilide kogumiseks, sorteerimiseks, taaskasutuseks ja ümbertöötlemiseks, millest on abi Baltikumi ringse tekstiilisüsteemi välja arendamisel ja juurutamisel.

Projekti vältel tuuakse Põhjamaade teadmised Balti regiooni, et jõuda ühisele arusaamale kasutatud tekstiilide voogudest, luua alused Põhjamaade ja Baltikumi sidusrühmade koostööks, et tekitada ühine ringmajanduslik tekstiilivaldkond.

Projekti partnerid:

SEI Tallinn (juhtpartner)
Green Liberty (Läti)
Textale (Leedu)
PlanMiljø (Taani)

Konverentsid Baltimaades:

Projekti meeskond SEI Tallinnas

Harri Moora

Programme Director, Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Projekti rahastavad:

Projekti toetavad:

Design and development by Soapbox.