FLAGSHIP – Forward Looking Analysis of Grand Societal Challenges and Innovative Policies

FLAGSHIP töötab välja poliitikasoovitusi tulevikuanalüüside põhjal, milles seotakse omavahel valdkondlikud mudelid ja stsenaariumid järgmise 20–30 aasta suundumuste kohta Euroopas. Stsenaariumid kirjeldavad demograafilist, õiguslikku, majanduslikku, keskkonnapoliitika ja territoriaalse juhtimise arengut. Suurte, ülemaailmse ulatusega ühiskondlike probleemidena (grand societal challenges) käsitletakse heaolu, väliskulu, ressursitõhusust, oskusi ja valitsemist, mis nõuavad Euroopa Liidu tasandil tegutsemist.

Projekti partnerite hulka kuulub nii uurimiskeskusi, mõttekodasid, poliitikainstituute, ülikoole kui ka konsultatsioonifirmasid.

Projekti pressiteade (ingl k)

Poliitikaülevaated (ingl k):

European Policy Brief no 1 – Grand Societal Challenges

European Policy Brief no 2 – Scenarios

European Policy Brief no 3 – Governance Challenges, territorial dynamics and their feedbacks

Eestis on projekti partneriks SEI Tallinn (Kaja Peterson, Piret Kuldna, Tea Nõmmann).

 

16. detsembril 2015 toimus Brüsselis projekti lõpukonverents “Thinking ahead sustainably: Policies, Scenarios and Models to address Grand Societal Challenges

Loe Piret Kuldna kokkuvõtet Flagship projektist portaalis Bioneer (04.03.2016): Euroopa Liidu tulevikuvisioonid