Jalgratta parandamine töökojas. Foto: dusanpetkovic / Getty Images

Projekti tulemusena luuakse Tallinna elanikele linnaruumi erinevad võimalused oma korralike ja kasutuskõlblike esemete ringlusse suunamiseks ning katki läinud asjade (nt jalgratas, mööbel, uksed-aknad, riided) parandamiseks.

Projekt panustab nende tegevuste käigus ületarbimise vähendamisse, korduskasutuse suurendamisse ning seega keskkonnakoormuse vähendamisse.

SEI Tallinn nõustab Tallinna Strateegiakeskust parimate võimalike lahenduste leidmisel ning aitab välja töötada ringmajanduskeskuste kontseptsiooni ja innovaatilist ärimudelit.

Projekti partnerid

Projekti rahastus

Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP), Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).