Person headshot blank placeholder image
  • Programme Director, Senior Expert (Sustainable Development Programme)

Projekti NATTOURS eesmärk oli teadlikkuse suurendamine loodusturismi võimalustest Tallinnas ja Helsingis nii kohalike elanike kui ka turistide seas, loodushariduse edendamine ning uute, kestlike loodusatraktsioonide arendamine.

Projekti tulemusena valmis mitmekeelne veebiportaal loodusturismi ja -hariduse alase teabega Tallinnas ja Helsingis asuvate linnalooduse objektide kohta. Portaalis tutvustakse rohealasid ja loodusväärtusi GPS-ekskursioonide, kaartide, piltide ja teksti vormis, mis pakuvad huvitavaid materjale eri sihtgruppidele.

Teiseks tulemuseks on uued või renoveeritud loodusturismi rajatised mõlema linna rohealadel: Tallinnas Rocca al Mares, Kadrioru pargis ja Paljassaare hoiualal, Helsingis Harakka saarel ja Viikki-Vanhankaupunginlahti looduskaitsealal.

SEI Tallinn juhtis tööpaketti, milles uuriti rohealade elustikku, külastajaid ja ökosüsteemiteenuseid, et tutvustada rohealade väärtusi ja arendada külastuskorraldust. Taimestiku, tolmeldajate, haudelinnustiku, kiililiste ja nahkhiirte uuringud tehti sellistel aladel Tallinnas, kus nende elustikurühmade kohta andmeid kõige rohkem nappis. Külastusuuringute eesmärk oli mõõta ja hinnata külastuskoormust ning uurida külastajate suhtumist looduse pakutavatesse hüvedesse ja ootusi rohealadele. Ökosüsteemiteenuste uuringuga selgitati välja, milliseid loodushüvesid Tallinna ja Helsingi rohealad linlastele pakuvad.

Projekti rahastas 85% ulatuses Euroopa regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm ja 15% ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt kestis 2016. aasta märtsist 2018. aasta oktoobri lõpuni.

NATTOURS meediakajastused:

Kesklinna Sõnumites esimesest NATTOURS arendusest Kadrioru Pargis (21.12.2016)

Pealinn: Kadriorgu pargis valmis laudtee (2.01.2017)

TV3: Paljassaare poolsaarel valmis laudtee (28.09.2017)

Raadio KUKU: Ilmaparandajas linnaloodusest ja projektist NATTOURS (30.09.2017)

ERR: Paljassaare poolsaarele rajati looduse kaitsmiseks laudtee (1.10.2017)

Vikerraadio: Ökoskoop (9.10.2017)

The Baltic Guide: Hynttyyt yhteen talsinkiluonnon puolesta (25.02.2018)

Postimees: Rocca al Mare promenaadist sai üks Tallinna paremaid linnuvaatluspaiku (5.04.2018)

ERR: Rocca al Mare promenaadi ääres valmis linnuvaatlustorn (5.04.2018)

Go Travel: Linnaloodus kutsub avastama (6.04.2018)

Linnaleht: Milliseid hüvesid ootavad inimesed linnalooduselt (31.05.2018)

Pealinn: VIDEO: Linnalooduse kompass aitab avada linnamiljöö aardeid (7.06.2018)

Helsingi ja Tallinna linnalooduse videod