Säästva Eesti Instituudi, Riigikantselei ja säästva arengu komisjoni koostöös toimus 11. novembril Tallinnas, Rahvusraamatukogu väikeses saalis Säästva arengu foorum 2009, mille eesmärk oli arutleda jätkusuutliku arengu mõõtmise praktiliste võimaluste ja seire tulemuste üle nii Eestis kui Euroopas laiemalt.

Riigikantselei eestvedamisel, ministeeriumite, Statistikaameti ja säästva arengu komisjoni osalusel on koostatud valim näitajatest, mida võiks kasutada Eesti säästva arengu strateegia “Säästev Eesti 21” elluviimise jälgimiseks. Statistikaametil on valminud visualiseeritud jätkusuutlikkuse indikaatorite kogum. Et asetada Eesti säästva arengu näitajad laiemasse konteksti ja hinnata tervikpilti, anti foorumil ülevaade ka teiste riikide kogemusest jätkusuutlikkuse mõõtmisel.

Töörühmades analüüsiti arenguid Eesti pikaajalise jätkusuutliku arengu jaoks olulistes valdkondades, mille kaudu saab anda sisendit “Säästev Eesti 21” ja Euroopa Liidu säästva arengu strateegia rakendamise aruannetesse.

Päevakava:

9.30 Hommikukohv ja -tee

10.00 Foorumi avamine. Eesti jätkusuutlikkusest erinevatest vaatenurkadest. Keit Kasemets, Riigikantselei, strateegiadirektor; Tea Nõmmann , SEI Tallinn, juhataja

Säästva Arengu Foorumi eesmärkide ja päevakava tutvustus

10.35 “Säästva arengu näitajad ” – kogumiku esitlus. Kaia Oras, Statistikaamet

11.00 Sissejuhatus rühmatöödesse. Kaja Peterson, SEI Tallinn

11.15 Rühmatööd – mida ja kuidas mõõta? Aruteluteemad: inimvara jätkusuutlik areng, jätkusuutlik energiamajandus, jätkusuutlik transport ja liikuvus

Taustteave rühmatööks:

Inimvara jätkusuutlik areng

Jätkusuutlik energiamajandus

Säästev transport ja liikuvus

12.30 Lõunaeine

13.15 Eesti jätkusuutlik areng erinevate indeksite abil (ettekande jätk). Tea Nõmmann, SEI Tallinna juhataja

13.35 Kokkuvõte töötubade aruteludest

Jätkusuutlik inimvara

Jätkusuutlik energiamajandus

Pärast foorumit laekunud ettepanekud

Säästev transport ja liikuvus

14.20 Jätkusuutlikkuse mõõtmine REAPi abil: näiteid Suurbritanniast . Anne Owen, SEI York

14.50 Kohvipaus

15.05 Säästva arengu seire kohalikul tasandil Botkyrka näitel . Ingrid Molander, Botkyrka, Rootsi

15.20 Uuendatud jätkusuutlikkuse näidikulaua tutvustus . Kaia Oras, Statistikaamet

15.45-16.00 Foorumi lõpetamine . Kaja Peterson, SEI Tallinn

 

FOORUMI KOKKUVÕTE

Vaata lisaks: