Skip navigation
Project

also available in English

Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatud meetmete mõju riigi energiamajanduse eesmärkide täitmisele

Uuringu fookuses oli Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatud meetmete mõju riigi energiamajanduse eesmärkide täitmisele.

Inactive project

2021

Uurimistöö peamisteks eesmärkideks olid:

  • aastatel 2014-2020 energeetika valdkonnaga seotud meetme tegevuste (rahastatud projektide) mõju hindamine prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ eesmärkide saavutamisele;
  • meetme tegevustega kaasneva energiasäästukohustuse täitmise hindamine;
  • 2021-2030 perioodi meetmete mõju analüüs.

Samuti hinnati rahastatud projektide panust energiamajanduse eesmärkide  täitmisel, kliimamuutuste ennetamisel, keskkonnaseisundi ja sotsiaalmajandusliku olukorra parandamisel. Programmperioodi 2014-2020 raames analüüsiti 18 meetme tegevust.

Projekti partner

Projekti tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Topics and subtopics
Energy : Household energy
Related centres
SEI Tallinn
Regions
Estonia

Design and development by Soapbox.