Skip navigation
Project

Eesti vesiniku teekaardi konsultatsioon

Konsultatsiooni eesmärgiks oli koostada Keskkonnaministeeriumile Eesti vesiniku teekaardi eelnõu.

Inactive project

2021

Teekaardi sihiks on kaardistada Eesti hetkeolukord ja vajadus (sh maht ja potentsiaal) vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtuks, leppida kokku strateegilised valikud, kus on Eestil kõige perspektiivikam vesinikutehnoloogiad arendada ja kasutada. Samuti oli eesmärk kaardistada eesmärkide saavutamiseks vajalikud osapooled, nende roll ja võtmetegevused nii Eestis kui ka võtmepartnerid regiooniüleselt.

Projekti/hanke tellija: Keskkonnaministeerium

Projekti meeskond

Merlin Rehema

Senior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Lauri Tammiste

Centre Director

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.