Skip navigation
Project

Rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key programmi elluviimine

Green Key on turismiettevõttele hea võimalus edukamalt majandada ning näidata oma külalistele, kuidas saavutada kooskõla kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnahoidliku tegutsemise vahel.

Inactive project

2014–2023

Green Key on alates 1994. aastast olnud rahvusvaheliselt juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegutsemist. Eestis hakati Green Key märgist välja andma 2001. aastal ning 2021. aastaks oli märgisega liitunud umbes 20 ettevõtet. Märgise taotlemiseks pidid ettevõtted end suuresti iseseisvalt Green Key kriteeriumidega kurssi viima, oma ettevõttes vajalikud muudatused tegema ning seejärel auditit taotlema.

2022. aasta kevadest sügiseni toimus EASi ja KredExi ühendasutuse ning SEI Tallinna koostöös esimest korda Green Key taotlusvoor, mis tõi keskkonnahoiust lugupidavad turismiettevõtted ühel ajal kokku, korraldas neile koolitusi ja aitas koordineeritud moel märgist taotleda. Kokku korraldas SEI Tallinn koos EASi ja KredExi ühendasutusega kolm sellist koolitussarja – iga koolitussari koosnes viiest temaatilisest seminarist, mis andsid põhjaliku ülevaate erinevatest Green Key kriteeriumidest. Ettevõtted said koolitussarja jooksul tuge muudatuste tegemisel oma ettevõttes, pärast mida said taotleda auditit ja edu korral teenida Green Key tunnistuse.

Kolmanda koolitussarja lõpuks 2023. aasta novembris oli Eestis umbes 70 Green Key märgisega ettevõtet.

Green Key märgisega ettevõtete nimekiri on kättesaadav kodulehel puhkaeestis.ee. Green Key rahvusvaheline koordinaator on FEE (Foundation for Environmental Education). Eestis koordineerib Green Key märgise väljaandmist EASi ja KredExi ühendasutus. Green Key märgist antakse majutusasutustele, konverentsikeskustele, turismiatraktsioonidele (nt muuseumid, teemapargid jne) ning restoranidele.

Green Key eesmärgid Eestis on:

  • Suurendada keskkonnaalast teadlikkust turismisektoris.
  • Suurenda Eesti majutusettevõtete konkurentsivõimet.
  • Pakkuda külastajatele kvaliteetset majutusteenust.

Green Keyga Eestis liitunud ettevõtted kujundavad ettevõtte keskkonnapoliitika, seavad keskkonnaga seotud eesmärke ning täidavad märgisega seotud kohustuslikke kriteeriume. Kriteeriumid on seotud majutusettevõtte säästlikuma ressursikasutusega (nt. elekter, küte, vesi, jäätmed, puhastus), Eestimaist päritolu toiduainete kasutamisega hotelli restoranis ning looduse ja kohaliku kultuuripärandiga seotud tegevuste propageerimisega oma piirkonnas.

Green Key märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon:

  • kujundama oma keskkonnapoliitika;
  • seadma keskkonnamõjude vähendamise eesmärgid ja koostama nende saavutamise tegevuskava;
  • täitma Green Key kriteeriume;
  • saatma elektroonilise taotluse.

Kui ettevõte on vajalikud tegevused läbi viinud ja vastab kõigile kohustuslikele kriteeriumitele, teeb ta taotluse märgise saamiseks, Kõigile esmastele taotlejatele tehakse ettevõttes/organisatsioonis ülevaatus, et veenduda vastavuses Green Key kriteeriumitele. Green Key diplom omistatakse üheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks. Märgist pikendatakse kas saadetud dokumentide esitamise alusel (vajalikud dokumendid on keskkonnategevuskava ning elektri- ja veetarbimiseandmed) või tehakse lisaks ka kohapealne ülevaatus (teisel aastal ja siis iga kolme aasta järel).

Lisainformatsiooni Green Key taotlemise kohta Puhka Eestis kodulehel või [email protected]

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Ingrid Varov

Junior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Kelli Marie Jaama

Junior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Kertu Uiboleht

Programme Assistant (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Johanna Lehtmets

Communications Manager

Communications

SEI Tallinn

Anette Parksepp

Communications Expert

Communications

SEI Tallinn

Topics and subtopics
Economy : Business
Related centres
SEI Tallinn
Regions
Estonia

Design and development by Soapbox.