Skip navigation
Press release

Turismiettevõtteid oodatakse taotlema kestlikkust tõendavat Green Key ökomärgist

Alanud on rahvusvahelise ökomärgise Green Key Eesti taotlusvoor, mis annab turismiettevõtetele võimaluse muuta oma tegevus keskkonnasäästlikumaks. Esimest korda saavad märgist taotleda ka restoranid.

Published on 27 May 2022
People seated around the table, looking at computers, a man givinb a presentation, standing in front of a screen.

Green Key esimene teemaseminar käsitles keskkonnajuhtimist, hankeid, külastajaid ja personali. Foto: Kadi Väli.

Green Key on alates 1994. aastast olnud rahvusvaheliselt juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegutsemist. Praeguseks on märgisega liitunud 3600 ettevõtet 60 riigist üle maailma. Eesti liitus Green Key süsteemiga 2001. aastal, kuid seni on ettevõtted märgise taotlemise jaoks pidanud end teemaga suuresti iseseisvalt kurssi viima. Tänavu maist novembrini toimub Eestis esimest korda Green Key taotlusvoor, mis toob keskkonnahoiust lugupidavad turismiettevõtted ühel ajal kokku ning pakub neile koolituste abil koordineeritud viisi märgist taotleda.

“Lisaks majutusettevõtetele, kämpingutele, atraktsioonidele ja konverentsikeskustele ootame sel aastal esimest korda märgist taotlema ka restorane,” ütles Liis Läte, Green Key Eesti esindaja EASi ja Kredexi ühendasutusest. “Meil on hea meel, et sellega saame laiendada kestlikkuse põhimõtetele pühendunud turismiettevõtete ringi, seda enam, et kuni 2024. aastani on märgise taotlemine ettevõtetele ka tasuta.”

“Green Key omanikud saavad märgist kasutada oma ettevõtte turunduses, mis omakorda annab klientidele märku, et tegu on keskkonnahoiule pühendunud asutusega,” selgitas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse programmiassistent Kadi Väli märgise otstarbekust. “Ajal, kui inimesed väärtustavad üha enam keskkonnasõbralikkust, annab Green Key ettevõttele olulise konkurentsieelise, sest järjest rohkem kliente teebki reisides valiku üksnes keskkonnasertifikaadiga sihtkohtade seast.”

Maikuust oktoobrini toimub Green Key süsteemi tutvustamiseks viis temaatilist seminari, kus turismiettevõtted saavad ülevaate keskkonnajuhtimisest ja hangetest, veekasutusest ja puhastamisest, jäätmetest, energiast, toitlustusest, haljasaladest, rohelistest tegevustest ja muust.

“Kuivõrd Green Key taotlemise kriteeriumid katavad kõiki turismiasutuse juhtimise valdkondi, annab märgise taotlemine võimaluse oma ettevõtte tegevus süsteemselt üle vaadata,” osutas Stockholmi Keskkonnainstituudi vanemekspert Evelin Piirsalu. “See annab ettevõttele ülevaate, kus on võimalik kokku hoida ning säästa lisaks keskkonnale ka raha.”

Esimene teemaseminar toimus sel neljapäeval ning keskendus Green Key märgisel põhineva keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisele. Ettevõtete huvi teema vastu oli suur: esimesel seminaril osales 67 turismiasutust, kes said ülevaate personali ja külastajate kaasamisest kestlikkuse põhimõte järgimisse ning keskkonnahoidlikest hangetest. Seminari videosalvestust saavad järele vaadata ka edasised Green Key taotlusvoorus osalejad, seega on võimalik ettevõtetel osaleda järgmisel kolmel seminaril, jäämata ilma esimese kohtumise sisust.

Kuigi seminaridel osalemine pole Green Key taotlemiseks kohustuslik, annavad need tervikliku ülevaate, kuidas juhtida oma ettevõtet jätkusuutlikult. Koolituste järel on osalejatel kõik vajalikud teadmised Green Key kriteeriumide rakendamiseks turismiettevõttes ja Green Key märgise edukaks taotlemiseks.

Seminare korraldavad Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse eksperdid Evelin Piirsalu, Harri Moora ja Kadi Väli, kuid kaasatud on ka erinevad teemaeksperdid.

Täpsemat infot seminarisarja ja taotlusvooru kohta ning registreerida saab Puhka Eestis kodulehel.

Green Key pakub turismiettevõtetele tegevusmudelit keskkonnahoiu ja kestliku mõtteviisi arendamiseks ettevõttes. Kõrge taseme keskkonnahoius tagavad süsteemne lähenemine keskkonnategevusele. Külastajatele annab Green Key märgis teadmise, et ettevõte on pühendunud keskkonnamõju vähendamisele, mis on kinnitatud erapooletu auditiga. Green Key programm aitab kaasa ÜRO Säästva Arengu Eesmärkide 2015-2030 saavutamisele. Eestis on hetkel 14 Green Key omanikku, kuid pärast taotlusvooru nende arv kindlasti kasvab.

Green Key märgisega seotud tegevusi koordineerib Eestis EASi ja KredExi ühendasutus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusega. Programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Design and development by Soapbox.