Skip navigation
Project

Jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks korduskasutuse edendamiseks ja parandustöökodade loomiseks

Projekti eesmärk on propageerida ning edendada katkiste esemete parandamist ning kasutuskõlblike asjade korduskasutusse suunamist.

Active project

2022–2024

Project contact

Harri Moora / harri.moora@sei.org

Jalgratta parandamine töökojas. Foto: dusanpetkovic / Getty Images

Projekti tulemusena luuakse Tallinna elanikele linnaruumi erinevad võimalused oma korralike ja kasutuskõlblike esemete ringlusse suunamiseks ning katki läinud asjade (nt jalgratas, mööbel, uksed-aknad, riided) parandamiseks.

Projekt panustab nende tegevuste käigus ületarbimise vähendamisse, korduskasutuse suurendamisse ning seega keskkonnakoormuse vähendamisse.

SEI Tallinn nõustab Tallinna Strateegiakeskust parimate võimalike lahenduste leidmisel ning aitab välja töötada ringmajanduskeskuste kontseptsiooni ja innovaatilist ärimudelit.

Projekti partnerid

Projekti rahastus

Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP), Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

 

SEI Tallinn tiim

Harri Moora

Head of Unit, Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Piret Kuldna

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.