REAP är ett analysverktyg som har utvecklats av Stockholm Environment Institute (SEI). REAP beräknar och illustrerar miljöbelastningen från Sveriges konsumtion av varor och tjänster och bryter ner det på regional och lokal nivå. Programmet används av kommuner och organisationer som har intresse av att studera den miljöpåverkan som hänger samman med att skapa och tillhandahålla en vara eller tjänst till konsumenten, hela vägen genom distributionskedjan. Verktyget kan också användas för att bedöma hur miljön påverkas som en effekt av exempelvis politiska beslut och kan även användas för att studera effekterna av olika strategiska beslut över tid.

Ladda ner faktabladet / Download the factsheet (PDF: 252kb)