Hur kan vi förstå varför investeringar för klimatanpassning blir av eller inte inom vattentjänstsektorn?

När Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterade sina resultat hösten 2007 var den tydlig med slutsatsen att anpassningen till klimatförändringarna borde påbörjas redan då. Trots utredningens gedigna arbete kan vi idag inte säga exakt hur och när vi kan förvänta oss svåra konsekvenser av klimatförändringar som vi behöver anpassa oss till. Klimatanpassning är också bara en av många kommunala angelägenheter. Om vi ska vara helt ärliga så är det nog forfarande en och anna av oss som inte är helt övertygad om allt som sägs om klimatförändringar.

The authors acknowledge the financial support of the Swedish Foundation for Environmental Research (Mistra) through the Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation (Mistra-SWECIA) Programme.

Read more on the journal website (subscription required)»

Read the journal article (hosted by Mistra-SWECIA)»