Käsiraamatus kirjeldatakse peamisi asulates elutsevaid loomarühmi ja -liike ning nende elupaiganõudeid ja selgitatakse nende tähtsust nii toiduvõrgustikus tervikuna kui ka inimesele.

Raamat annab ülevaate elurikkust hoidvatest meetoditest linnahaljastuses ja -planeerimises ning jagab soovitusi, kuidas säilitada ja suurendada hoonete, aedade, parkide ja linnametsade liigilist mitmekesisust ning luua juurde loodusväärtuslikke elupaiku.

Tutvu väljaandega: