Skip navigation
SEI brief

Hållbar stadsutveckling – erfarenheter från Hållbara Hökarängen

Den miljöpåverkan som genereras av svenskarnas livsstilar hör till de högsta i världen per person. Sveriges kommuner, städer och stadsdelar har en nyckelroll att spela i omställningen till mer hållbara livsstilar. En stor del av vår miljöpåverkan genereras som ett resultat av aktiviteter på lokal nivå, till exempel genom vårt resande, vårt boende och våra fritidsaktiviteter.

Katarina Axelsson / Published on 18 February 2016
Citation

Axelsson, K. (2016). Hållbar stadsutveckling - erfarenheter från Hållbara Hökarängen. SEI policy brief.

En stor utmaning för dagens beslutsfattare och politiker är att planera och stimulera samhällen som främjar hållbara livsstilar och tillgodoser behoven hos såväl dagens befolkning som hos framtida generationer.

Kommunernas och städernas arbete har under de senaste årens klimatförhandlingar lyfts fram som en viktig del av lösningen på de globala klimatproblemen, och som ett komplement till ländernas officiella åtaganden på nationell nivå.

Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning var ett initiativ om hållbar stadsutveckling där Stockholm Environment Institute medverkade. Här presenteras några av de viktigaste lärdomarna från initiativet och om vad hållbar stadsutveckling kan innebära i praktiken.

 

Ladda ner policy brief (PDF, 1.92MB)

Läs mer om projektet»

SEI author

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Topics and subtopics
Economy : Sustainable lifestyles
Regions
Sweden

Design and development by Soapbox.