En stor utmaning för dagens beslutsfattare och politiker är att planera och stimulera samhällen som främjar hållbara livsstilar och tillgodoser behoven hos såväl dagens befolkning som hos framtida generationer.

Kommunernas och städernas arbete har under de senaste årens klimatförhandlingar lyfts fram som en viktig del av lösningen på de globala klimatproblemen, och som ett komplement till ländernas officiella åtaganden på nationell nivå.

Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning var ett initiativ om hållbar stadsutveckling där Stockholm Environment Institute medverkade. Här presenteras några av de viktigaste lärdomarna från initiativet och om vad hållbar stadsutveckling kan innebära i praktiken.

 

Ladda ner policy brief (PDF, 1.92MB)

Läs mer om projektet»