Millised muutused on toimunud inimeste hinnangutes oma keskkonnale ja keskkonnamuredele Eestis ning maailmas? Kas igapäevaelus on toimunud pööre keskkonnateadlikkuse suunas? Kas on muutusi elanike ootustes keskkonnapoliitikale?