Raamatus antakse ülevaade Natura hindamise nõuetest ja 2010. a. valminud valitud KMH aruannete vastavusest nendele, käsitletakse Natura hindamisega seotud ekspertide ankeetküsitluse tulemusi ning antakse soovitusi Natura hindamise paremaks muutmiseks.