Illustration av Simon Kneebone. Källa: Kløcker Larsen m.fl. 2017.

Rapporten Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter’ (CO-LAND) presenterar ny kunskap om hur staten, exploatörer och samebyar kan förbättra hanteringen av exploateringars kumulativa effekter på renskötseln och samisk markanvändning.

Rapporten bygger på ett forskningsprojekt som genomförts i partnerskap mellan samiska organisationer knutna till renskötseln, och forskningsinstitutionerna. Sex delstudier ingår i rapporten.

  • Hänsynen till kumulativa effekter i gruvbolags miljökonsekvensbeskrivningar,
  • samiskt inflytande i samband med miljöbedömningar,
  • vindkraftens påverkan under driftsfas på renskötseln i kalvningsområde,
  • metodik för att beräkna störningszoner,
  • konsekvenserna för renskötseln av vattenkraftutbyggnaden i Porjus och Vojmån samt möjliga skadelindrande åtgärder, samt
  • hur myndigheter kan efterleva sina skyldigheter mot samebyar i samband med tillståndsprocesser för konkurrerande markanvändning.

Forskningen har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet.