Camilla Wikland höll en presentation i samband med en workshop inom projektet Enhancing Trust in Government for Effective Water Governance (EnTruGo). Presentationen behandlar både allmänna bestämmelser för rennäringens skydd i miljöprocesser och specifik lagstiftning för rennäringens skydd mot vattenkraftens markexploatering.