Poliitikavaade “Sotsiaalmajanduslike analüüside võimekuse tõstmine ja regionaalne koostöö Läänemere hea keskkonnaseisundi saavutamiseks” võtab kokku rahvusvahelise projekti GES-REG ühe tööpaketi sotsiaal-majandusanalüüsi tulemused. Projekti eesmärk oli aidata harmoniseerida merestrateegia raamdirektiivi rakendamist.