Skip navigation
SEI report

Sotsiaal-majanduslike analüüside võimekuse tõstmine ja regionaalne koostöö Läänemere hea keskkonnaseisundi saavutamiseks

Läänemere elukeskkond on mere ainulaadsete omaduste tõttu inimtegevuse kasvava mõju suhtes väga tundlik. Inimtegevusest tingitud eutrofeerumine, kalade ülepüük, füüsilised häiringud, ohtlike ainete ja naftareostus ning võõrliikide levik asetavad mere järjest suureneva surve alla. Suurte infrastruktuuride arendamine ja ehitustegevus meres (avamere tuuleparkide rajamine, gaasitorude ja kaablite paigaldamine) ning merelaevanduse jätkuv kasv ainult intensiivistavad seda survet lähiaastatel.

Published on 16 July 2014
Download  4535 / PDF / 393 KB

Poliitikavaade “Sotsiaalmajanduslike analüüside võimekuse tõstmine ja regionaalne koostöö Läänemere hea keskkonnaseisundi saavutamiseks” võtab kokku rahvusvahelise projekti GES-REG ühe tööpaketi sotsiaal-majandusanalüüsi tulemused. Projekti eesmärk oli aidata harmoniseerida merestrateegia raamdirektiivi rakendamist.

 

Download

4535 / PDF / 393 KB

Topics and subtopics
Governance : Geopolitics
Regions
Estonia, Baltic

Design and development by Soapbox.