SEI Tallinn analüüsis 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste keskkonnalubadusi ja jõudis järeldusele, et lubaduste keskmes on ühistransport, jalgrattateed ja rohealad.

Analüüs tõi välja väga positiivse tõsiasja, et keskkonna-alaseid lubadusi on võrreldes eelmiste KOV valimistega palju rohkem, samas jääb lubadustes puudu integreeritud lähenemisest, mis keskkonateemad ühte tervikusse seoks.

Vaatluse alla võeti kuue parlamendi erakonna (KE, RE, SDE, IRL, EKRE ja VE), kahe valimisliidu (Savisaare Liit ja Tartu Heaks) ja erakonnna Eestimaa Rohelised kohalike omavalitsuste volikogude valimiste platvormide keskkonnalubadused.

Vaata ka meediakajastusi:

Vikerraadio Uudis + 26.09.2017: SEI Tallinna programmijuht Kaja Peterson keskkonnalubadustsest KOV valimistel (saatelõik 18:55-36:42)

ERR 22.09.2017: Valimiste keskkonnalubaduste keskmes on bussisõit ja veloteed

Vikerraadio Valimisnõunikud 22.09.2017: SEI Tallinna juhataja Lauri Tammiste: Roheline Tallinn on slogan, mitte tegelikkus

Vikerraadio Valimisnõunikud 18.09.2017: SEI Tallinna vanemekspert Mari Jüssi: Tasuta ühistransport pärsib liiklemise arengut