Skip navigation
Media coverage

Aaron Maltais i tidningen Syre om ny bankrapport

En ny rapport som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket visar att de fem största bankerna i Sveriges utlåning inte är i linje med Parisavtalet. Men bankerna håller inte med. “Företag med höga utsläpp behöver finansiera sin omställning”, menar representanter från flera svenska storbanker, skriver tidningen Syre.

Published on 4 November 2022
Media coverage contact

Jenny Wickman

Enligt Parisavtalets artikel 2.1 C ska finansflöden vara förenliga med en strävan mot låga växthusgasutsläpp och klimatmässigt hållbar utveckling. Frågan lär bli högst aktuell under klimattoppmötet Cop27 som inleds i helgen och intresset för gröna och mörkgröna fonder växer. Men fortfarande lånar de stora bankerna ut miljardbelopp till fossilindustrin, och en kartläggning av nationella och internationella kapitalflöden mellan 2010 och 2020 hos fem stora banker i Sverige kommer fram till att deras utlåning inte är i linje med Parisavtalet.

Sektorer med höga utsläpp, framför allt inom energiförsörjning, transporter och jordbruk, kategoriseras som ”bruna.” Sektorer inriktade på förnybar energi och bränslen med låga utsläpp klassas som ”gröna” och resterande, det vill säga en blandning av sektorer med både låga och höga utsläpp, kallas ”grå”.

Enligt den data som studien är baserad på uppgår bruna kapitalflöden från de kartlagda bankerna till omkring 22 procent, medan bara 10 procent går till gröna sektorer. Resterande, drygt 67 procent, går till den grå kategorin.

“Det finns mycket utsläpp i den grå sektorn. Bankerna själva vet exakt vilka bolag de lånar ut till och har därmed bättre kunskap om hur mycket utsläpp som är kopplat till de verksamheterna, och om vi hade den informationen skulle man ha en bättre bild och då kan de vara mer transparenta,” säger Aaron Maltais, forskare på SEI och en av rapportens författare.

Featuring

Aaron Maltais
Aaron Maltais

Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.