Skip navigation
Press release

Unik samverkan för att nå FN:s globala mål

Stålindustrin, Jernkontoret och Stockholm Environment Institute har under flera år samverkat kring begreppet samhällsnytta; vad det innebär, hur man kan mäta det och få det att styra framtida satsningar. Nu har arbetet resulterat i en prototyp till en Agenda 2030-kompass. Onsdagen den 27 juni lanseras och diskuteras kompassen på Jernkontoret.

Ylva Rylander, Karl Hallding, Måns Nilsson / Published on 25 June 2018
Press release contact

Ylva Rylander / ylva.rylander@sei.org

− Att världens länder har enats om ambitiösa mål till 2030 är imponerande. Genom att koppla SEI:s forskningsarbete om FN:s globala mål med en branschs arbete för att nå dessa får man nya insikter, både om målen och de egna processerna. Insikterna kan omsättas i handling genom beslut om nya investeringar eller policyåtgärder, säger Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute.

Agenda 2030-kompassen utgår från samtliga FN:s globala mål och analyserar hur de olika målen påverkar varandra. På det viset kan den kvantifiera, visualisera och jämföra hur olika handlingsalternativ bidrar till samhällsnytta. En åtgärd kan bidra positivt till flera mål samtidigt men också få negativa effekter på några andra, till exempel kan en viss insats för ökad folkhälsa öka jämställdhet och ekonomisk aktivitet men ge ökade utsläpp.

Unikt initiativ för att nå Agenda 2030

Detta är ett unikt initiativ där en tung industribransch, i nära samarbete med forskare och ledande samhällsaktörer, på ett strukturerat sätt analyserar hur beslut om investeringar eller åtgärder påverkar förutsättningarna att nå Agenda 2030:s samtliga mål. De flesta andra verktyg fokuserar på måluppfyllelse och mäter i efterhand med hjälp av indikatorer. Kompassen däremot kan användas för målstyrning och värdering av olika alternativ samtidigt och är därför helt unik. Den har utarbetats som en prototyp för stålindustrin, men metodiken är generell och kan användas av alla samhällsaktörer.

− Med Agenda 2030-kompassen har vi ett verktyg som hjälper oss att styra mot samhällsnytta och samtidigt visar hur stålindustrin bidrar till FN:s globala mål. Jag hoppas att fler aktörer vill använda sig av kompassen, inte minst våra lagstiftare, så att samtliga hållbarhetsaspekter finns med vid beslutsfattandet i riksdag och regering, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Onsdagen den 27 juni presenteras och diskuteras kompassen med ledande beslutsfattare och företrädare för myndigheter, akademi och industri. I panelen deltar Petra Einarsson, vd BillerudKorsnäs, Ingrid Petersson, GD Formas och ordförande i Agenda 2030-delegationen, Göran Marklund, stf GD Vinnova, Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M), Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen, Naturvårdsverket, Kajsa B. Olofsgård, Agenda 2030-ambassadör UD, Carl-Michael Raihle, affärsområdeschef Ovako.

Se hela programmet. 

Tid: onsdagen den 27 juni klockan 15.00–17.00 (kaffe från 14.30)
Plats: Jernkontorets hus, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Media är välkomna att delta, anmälan krävs.

För intervjuer och anmälan, kontakta:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Jernkontoret
[email protected], 070-206 75 62

Ylva Rylander, pressansvarig, Stockholm Environment Institute
[email protected], 073-150 33 84

Design and development by Soapbox.