Skip navigation
Press release

Eesti hajaastustuste kogukonnad aitab liikuma nõudepõhine transport

1. detsembril kell 10-13.15 kogunesid Nordic Hotel Forumis transpordivaldkonna olulisemad osapooled nõudepõhise transpordi seminarile “Kuidas hajaasustuses kogukonnad liikuma aidata?”, et arutada kuidas rakendada nõudepõhist transporti parema liikuvuse arenguks Eestis.

Johanna Lehtmets / Published on 1 December 2021
Press release contact

Merlin Rehema / merlin.rehema@sei.org

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ja Modern Mobility korraldataval seminaril tutvustati nõudepõhise transpordi lahendusi uurinud rahvusvahelise projekti RESPONSE tulemusi ja Saaremaa valla nõudepõhise transpordi kogemust ning arutati, kuidas riik saab nõudepõhise transpordi edendamisele kaasa aidata. Üritusel osales ligi 150 esindajat kohalikest omavalitsustest, ühistranspordikeskustest, ministeeriumidest ja teistest ametkondadest.

SEI Tallinna ekspert ja nõudepõhise transpordi projekti RESPONSE projektijuht Merlin Rehema hinnangul vajab arusaam ühistranspordi olemusest uuendamist ja kohanemist uute oludega nii rahvastiku paiknemise, liikumise põhjuste kui ka kasutajate ootuste osas. “Nõudepõhine transport pakub hajaasustusega piirkondades regulaarsete bussiliinide kõrvale suurepärast alternatiivi, sest lähtub reisijate liikumisvajadustest ja pakub paindlikke lahendusi arvestades inimeste soove,” lisas Rehema.

Seminari avanud keskkonnaminister Erki Savisaar leidis, et lisaks liikumise mugavusele on nõudluspõhisel transpordil suur potentsiaal kujuneda üheks nendest lahendustest, mis uute kliimaeesmärkide täitmist toetavad. “On ju teada fakt, et transpordisektori panus on kliimaneutraalsuse juures väga oluline ja me peame leidma võimalusi keskkonnasõbralikumale transpordile üleminekuks. Suurim sääst tuleb energiast, mida ei kulutata. Ehk parim viis transpordisektori heite vähendamiseks on sõita siis kui vaja, sinna kuhu vaja mitte tiirutada lihtsalt igaks juhuks kindlaks määratud liinil,” sõnas Savisaar.

Seminaril tutvustati esmakordselt ka projekti RESPONSE raames välja töötatud nõudepõhise transpordi vajaduse prognoosimudelit ja selgitati, kuidas see aitab parandada nõudepõhise transpordi vajaduse ja toimimise välja selgitamist. Merlin Rehema sõnul võimaldab RESPONSE projekti raames välja töötatud tööriist läbi mängida nõudepõhiste lahenduste maksumust ja paindlikkust ning võrrelda tulemusi olemasoleva teenusega. “Loodetavasti leiab arendatav tööriist kasutust ning vähendab ebakindlust võimaliku rahalise mõju või teenuse kvaliteedi osas,” lausus Rehema.

Nõudepõhist transporditeenust on juba mitmeid aastakümneid edukalt katsetanud paljud Euroopa riigid, sealhulgas ka Põhjamaad. Rahvusvaheline projekt RESPONSE, mille juhtpartner on SEI Tallinn, on toonud need kogemused kokku ja ühendanud uute lahendustega nõudepõhise transpordiga seotud väljakutsete lahendamisel. Projekti raames on tehtud nõudepõhise transpordi edendamisel esimesed sammud ka Eestis. Nii alustas Saaremaa vald 2021. aasta suvel Modern Mobility juhtimisel esimese omavalitsusena Eestis uudse nõudluspõhise transporditeenuse mudeli väljatöötamist, et pakkuda inimestele mugavamat ja nende vajadustest lähtuvat ühistransporti.

Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Kaarel Tang hinnangul aitab Saaremaa piloot testida nõudluspõhise avaliku transpordi rakendamist ja saada konkreetseid kogemusi ja teadmisi selle kohta, millisel moel ja millisele sihtgrupile sellist teenust pakkuda. “Esimesed kuud on näidanud, et teenuse on üles leidnud väga erinevad sihtrühmad ning kogukonna tagasiside on olnud enamasti väga positiivne,” sõnas Tang.

Saaremaa pilooti toetava tarkvaraplatvormi VEDAS arendanud ettevõtte Modern Mobility nõudluspõhise transpordi valdkonna juht Tanel Talve hinnangul annavad pilootprojektid võmaluse reaalses elus saadud kogemuste põhjal välja töötada kõige tõhusam nõudluspõhise transporditeenuse mudel, mis koos olemasoleva liinivõrguga aitaks parandada ühistranspordi kättesaadavust ja kasutust. “Saaremaa pilootprojekt on pakkunud väärtuslikku kogemust ning loodetavasti on üha enam omavalitsusi sarnaselt Saaremaa vallale valmis katsetama nõudepõhist transpordi kombineerimist tavaspärase liiniveoga, et pakkuda mugavamat ja inimeste vajadustele paremini vastavat ühistranspordi kasutamise võimalust,” lisas Talve.

Nõudepõhise transpordi seminaril “Kuidas hajaasustuses kogukonnad liikuma aidata?” on osa rahvusvahelisest projektist RESPONSE, mis on ellu kutsutud nõudepõhiste transpordilahenduste uurimiseks ja arendamiseks Läänemere-äärsetes riikides. Projektis osalevad transpordifirmad Norrast ja Rootsist, ülikoolid Taanist (Aalborg) ja Rootsist (Karlstad) ning Kaunase linn Leedust. Interreg Läänemere piirkonna rahastusel elluviidava projekti juhtpartner on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. Seminari kaaskorraldaja Modern Mobility OÜ on projekti RESPONSE partner nõudepõhise transpordimudeli loomisel ja analüüsimisel Saaremaal.

Projekti RESPONSE seniste tulemustega saab tutvuda veebilehel http://www.response-project.eu 

Topics and subtopics
Energy : Transport
Related centres
SEI Tallinn
Regions
Estonia

Design and development by Soapbox.