Skip navigation
Press release

also available in English

Halvlek för hållbarhetsmålen, men världen står still

Världens länder är långt ifrån att nå de 17 globala hållbarhetmålen till 2030. Det visar rapporten Global Sustainable Development Report 2023 som presenteras av FN idag.

Published on 12 September 2023
Press release contact

Ulrika Lamberth / ulrika.lamberth@sei.org

Children holding a planet in Mexico.

Children holding a planet in Mexico.

Photo: FG Trade Latin / Getty Images.

Det nuvarande tempot är för långsamt och insatserna otillräckliga. Sedan förra uppföljningen för fyra år sedan har världen backat på flera delmål där det tidigare gjorts framsteg. Flera delmål har dessutom gått i fel riktning under en längre tid, framför allt på miljöområdet. Därför behövs omfattande samhällsomställningar på flera områden.

Åsa Persson, vice vd och forskningschef vid SEI

Pandemin och kriget i Ukraina, med dess förödande effekter på livsmedels- och energisäkerhet, har försämrat förutsättningarna att närma sig målen. Samtidigt konstaterar forskarna att det även före dessa kriser saknades kraftfulla beslut och insatser för att föra utvecklingen i rätt riktning.

Den 18–19 september kommer rapportens slutsatser att diskutera på SDG Summit i New York. Åsa Persson ser att det framför allt behöver ske två saker på mötet.

För det första behöver världens ledare visa att de står fast vid löftet och vidta kraftfulla åtgärder för att nå målen. För det andra måste de stärka det internationella samarbetet och säkerställa en mer långsiktig finansiering för hållbar utveckling. Där har världens rika länder ett stort ansvar.

Åsa Persson, vice vd vid SEI och en av forskarna bakom rapporten

Rapportens framtidsscenarier lyfter att åtgärder som pris på koldioxid, dubblerade investeringar i hälsa och utbildning, universell tillgång till sociala skyddsnät och ett effektivare jordbruk kan bidra till att målen nås.

Agenda 2030 är världens mest ambitiösa hållbarhetsagenda. Även om forskning och framtidsscenarier visar att det kommer bli svårt att nå alla mål, är det viktigt att komma ihåg att varje enskilt framsteg räknas. Omställningen är nödvändig och oundviklig, säger Åsa Persson.

Åsa Persson ingår i gruppen av oberoende forskare som tagit fram rapporten som lanseras globalt av FN (UN DESA). Även Therese Bennich, forskare vid SEI, har bidragit till forskningen.

Åsa Persson
Åsa Persson

Research Director and Deputy Director

SEI Headquarters

Therese Bennich
Therese Bennich

Research Fellow

SEI Headquarters

Intervjuer och mer information

Ulrika Lamberth
Ulrika Lamberth

Senior Press Officer

Communications

SEI Headquarters

Om rapporten

The Global Sustainable Development Report (GSDR) publiceras vart fjärde år och skrivs av en oberoende grupp av femton forskare (Independent Group of Scientists, IGS), utsedda av FN:s generalsekreterare. Gruppens olika bakgrunder, vetenskapliga discipliner och institutioner säkerställer geografisk balans och könsfördelning.

Design and development by Soapbox.