Samers förtroende för dem som förvaltar vattenkraften i Sverige är lågt. Det visar en studie som SEI:s Katarina Inga och Rasmus Kløcker Larsen gjort, skriver tidningen Samefolket.

Man skickade ut en enkätundersökning med målgruppen samer. För att få en bredd kontaktade man sameföreningar och samebyar och använde sig av Sametingets röstlängd. Studien genererade 300 svar, vilket måste anses bra sett till det totala antalet samer. Man har i studien valt ut faktorer som är viktiga ur ett urfolksperspektiv, såsom kommunikation, möjligheter att påverka beslut och aktörernas kompetens när det kommer till samiska rättigheter.

Undersökningen visar att det låga förtroendet för vattenkraftens aktörer finns oavsett kön, ålder och utbildningsnivå hos de svarande samerna.

“Förtroendet är lågt både för myndigheter, i den här studien representerad av länsstyrelsen, och bolag. Vi har också ställt frågor kring oro för hur vattenkraften påverkar samiskt bruk som renskötsel, fiske, erosion av heliga platser och vägdragningar som innebär ökad aktivitet i områdena. Det visar sig att det finns en oro, även en kollektiv sådan, för att hela det samiska samhället ska påverkas negativt,” säger Katarina Inga.

Läs hela intervjun i Samefolket här .