En av alla konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina är skyhöga vetepriser och extremt höga priser på konstgödsel, säger SEI:s Madeleine Fogde i en artikel i tidningen Syre. Ukraina tillhör de länder i världen som exporterar mest vete och framtida skördar hotas när arbetskraft tvingas rycka in i armén.

Även Ryssland, som nu pålagts omfattande sanktioner, är en av världens största exportörer av spannmålet. Madeleine Fogde menar att det blir extra kännbart för fattiga länder med decennier av kraftig urbanisering bakom sig. Länder som inte längre kan säkra sin egen försörjning blir extra sårbara när tillgången på varor som normalt importeras uteblir eller begränsas.

“Vi kommer att se mer hunger. Även om många afrikanska länder inte har råd med mineralgödsel kan det få betydelse för länder som Sydafrika som producerar mat för hela regionen,” säger Madeleine Fogde.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.