Kuupäev: 24.03.2020 kell 10:20-14:00
Kellele: ringmajandusest huvitatud ettevõtted ja organisatsioonid ning avaliku sektori organisatsioonid
Üritus viidi läbi veebi vahendusel eesti ja inglise keeles.

 

Ringmajandus kui uus majandusmudel on viimasel ajal üha enam tähelepanu leidnud nii poliitilisel tasandil kui ka ettevõtete seas. Täna valitsev lineaarne ehk tooda-kasuta-hülga majandusmudel, mis põhineb odaval toormel ja raiskaval tarbimisel, on selgelt oma aja ära elanud. Jätkusuutlik majanduskasv sõltub otseselt sellest, kui edukad on ettevõtted uute süsinikuneutraalsusele ja ringmajandusele kaasa aitavate ärimudelite ning toodete arendamisel. Ka Eesti ettevõtted on hakanud üha enam tähelepanu pöörama oma tegevuse ressursitõhususe suurendamisele ning toodete ja teenuste ringsemaks muutmisele.

Ringmajanduse laiem rakendamine eeldab aga seda, et uute ringsete toodete ja teenuste osas on olemas ka nõudlus. Euroopa Liidu sh ka Eesti kogemus kinnitab, et avaliku sektori ringhanked mängivad olulist rolli uutele ringsetele toodetele ja teenustele esmase turu tekitamisel. Ringhangete põhimõtete laiem rakendamine riigihangetel aitaks oluliselt edendada ringmajanduse põhimõtete rakendamist Eesti ettevõtetes, tuues seeläbi pikemas perspektiivis majanduslikku kasu riigile ja parandades elukeskkonna kvaliteeti.

Päevakava

10:20 – 10:30 Avasõnad – Kristiina Martin, nooremekspert, SEI Tallinn

10:30 – 10:50 Ringmajandus Eestis, olukord ja väljakutsed – Mihkel Krusberg Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik

10:50 – 11:20 Ringmajandusest ringhangeteni ja vastupidi – Harri Moora, Keskkonnakorralduse programmijuht ja vanemekspert, SEI Tallinn

11:20 – 11:40 Eestis läbiviidavate ringmajanduse ja ringhangete projektide ülevaade (Nutikad ringhanked – Interreg Europe projekt CircPro, Ringmajanduse ja ringdisaini võimekuse suurendamine Eesti ettevõtetes – EKJA, KIK) – Evelin Piirsalu, Vanemekspert, SEI Tallinn

11:40 – 12:20 Kuidas edendada ringhankeid läbi piirkondlike ja riiklike koostööplatvormide Joan Prummel, Rijkswaterstaaten (inglise keeles)

12:20 – 12:35 Eesti näide: Lindströmi kogemus –  Kadrian Jaagund, Eesti ja Läti asepresident, Lindström

12:35 – 12:50 Keskkonnahoidlike riigihangete õiguslikud aspektid – rakendamise kitsaskohad – Helery Maidlas, jurist, Advokaadibüroo FORT

13:00 – 14:00 Arutelu – vajadused ja väljakutsed ringmajanduse ja ringdisaini laiemaks rakendamiseks Eestis

Panelistid: Olavi Tammemäe, Eesti Energia keskkonnajuht; Kaupo Heinma, Keskkonnaministeeriumi asekantsler; Harri Moora, SEI Tallinna keskkonnakorralduse programmijuht ja vanemekspert; Kadrian Jaagund, Lindströmi Eesti ja Läti asepresident

Modereeris Kristiina Martin, SEI Tallinna nooremekspert

 

Lisainfo: [email protected]  ja  [email protected]