Euroopa Komisjoni poolt välja käidud Euroopa roheline kokkulepe ja hiljuti vastu võetud uus ringmajanduse tegevuskava on ühe prioriteetvaldkonnana välja toonud tekstiilivaldkonna. Seega peame ka Eestis mõtlema, kuidas oleks võimalik tekstiilivaldkonna üleviimine ringmajanduslikumale süsteemile.

Veebiseminaril antakse ülevaade Euroopa Liidu poliitilistest suunistest kasutatud rõivaste ja tekstiilijäätmete ringsüsteemi loomiseks. Lisaks esitatakse kokkuvõte Põhjamaade Nõukogu poolt toetatud projekti raames tehtud tarbimisjärgsetest tekstiilivoogude kaardistamise tulemustest ning tutvustatakse Eesti ja lähiriikide (näiteks Soome) arenguid ja arendamisjärgus olevaid lahendusi kasutatud rõivaste ja tekstiiljäätmete ringlussevõtu edendamisel.

Kuupäev: 17.04.2020 kell 10:10 – 14:00
Kellele: Ringmajandusest huvitatud ettevõtted ja organisatsioonid (eelkõige tekstiilitööstuse ettevõtted, kasutatud rõivaste ja tekstiilijäätmete käitlemisega tegelevad ettevõtted) ning asjakohased avaliku sektori organisatsioonid.
Veebiseminari esimene pool viiakse läbi inglise keeles ja teine pool (peale pausi) eesti keeles. Osalemine on tasuta.

Ajakava:

10:10 – 10:15 Avasõnad/sissejuhatus – SEI Tallinn

10:15 – 10:45 Avasõnad – Reet Aus, PhD, disainer ja ettevõtja

10:45 – 11:00 Ringmajandus ja tekstiilid: Euroopa Liidu poliitika kontekst,
Harri Moora SEI Tallinna programmijuht ja vanemekspert

11:00 – 11:30 Põhjamaade-Baltikumi tarbimisjärgsed tekstiilivood,
David Watson Planmiljö vanemekspert (Taani)

11:30 – 11:50 “Telaketju 2”Taking Finland Towards Circularity of Textiles, Pirjo Heikkilä, Vanemteadur ja projektijuht, VTT Soome Tehniliste uuringute keskus

11:50 – 12:10  Praktilised näiteid Soomest – LSJH: Public waste management as a platform for circularity of textiles, Sini Ilmonen, ringmajanduse spetsialist

12:10 – 12:30  Paus

12:30 – 13:20 Praktiliseid näiteid Eestist: Mari-Helene Kaber, Humana; Tiia Plamus, TalTech; Kadrian Jaagund, Lindström, Mari Martin, Fashlab; Stella Soomlais, Stella Soomlais Stuudio

13:20 – 14:00  Arutelu

14:00  Ürituse lõpp

Veebiseminari salvestus: