Koolituse esimest päeva juhtis äriinnovatsiooni teemal Erki Ani Cleantech ForEst-ist. Saadud teadmised on loodetavasti noortele inspiratsiooniks ning ärgitavad neid mõtlema ka oma rohemajanduse teemalise start up-i või ettevõtte loomisele.

Lisaks tuli koolituspäevale praktilist ärikogemust jagama Grete Riim start up-ist Pillirookõrs, tutvustades noortele ettevõtte algusaega ja arendamist.

Koolituse teine päev oli pühendatud energiatõhususe teemale. Sissejuhatuse valdkonda tegi Eesti Biokütuste juhatuse liige ja Tartu Regiooni Energiaagentuuri energeetikaekspert Ülo Kask. Samuti külastati Kuressaare Pargi Lasteaeda, kui energiatõhusa hoone head näidet.

Kolmandal koolituspäeval oli noortel võimalus külastada Kuressaare Veevärk Roomassaare reoveejaama, kus tehnoloog Andrus Õunpuu rääkis biogaasi tootmisest. Noored õppisid, et põhiosa Kuressaare Veevärgi biogaasijaama kääritisse minevast toormest moodustab reovesi, ent sellele lisatakse ka näiteks juustutehasest ülejäävat vadakuvett, kalatööstuste jäätmeid ja muud taolist. “Seetõttu saadava biogaasi koostis varieerub, kuna “supp” millest gaasi toodetakse, on erineva koostisega,” rääkis Andrus Õunpuu.

Neljas päev keskendus säästva turismi teemadele, millel on saarte majanduse jätkusuutlikul arendamisel väga oluline roll. Koolituspäeva juhtis SEI Tallinna vanemekspert Evelin Piirsalu, kes tutvustas noortele säästva turismi põhimõtteid, rahvusvahelist ja kohalikku poliitikaraamistikku, samuti rahvusvahelist keskkonnamärgist Green Key.

Päeva raames pidas loengu ka pärimusmatkade lektor ja praktik Maarika Naagel, kelle juhendamisel viidi läbi ka väike töötuba Kuressaare linnuses. Töötoa raames tõid noored erinevaid ettepanekuid linnuse jätkusuutliku turismi edendamiseks ja parendamiseks.

Koolituse viimase päeva temaatikaks oli säästev transport ning teemat avas liikuvusekspert Mari Jüssi, kes on üle 20 aasta töötanud transpordi valdkonnas, teinud mitmeid transpordipoliitika analüüse, mõju hindamisi ja viinud läbi säästva liikuvuse alaseid teadlikkuse tõstmise projekte.

Saaremaa valla linnaarhitekti Mark Grimitlihti juhendamisel tegid noored linnas jalutuskäigu, et tutvuda linnaplaneerimisalaste lahendustega, mis aitavad edendada ja toetavad säästvat liikuvust Kuressaares. Selle raames testisime ka linna keskväljakul oleva veebikaamera kiirust.

YENESIS programm pakub Eesti saartelt pärit või seal elavatele noortele võimalust saada põhjaliku ettevalmistuse tööks keskkonnahoidlikes valdkondades. Loe lisa YENESIS projekti kohta SIIN.

Yenesis keskkonnaprojekti rahastavad 2,3 miljoni euroga Euroopa Majanduspiirkonna lepingu ja Norra noorte tööhõivefondi kaudu Island, Lichtenstein ja Norra. Projekti eesmärk on tööhõivevõimaluste loomine saartel elavate noortele, kes parajasti ei õpi ega tööta (NEET noored). Projekti juhtpartner on Cyprus Energy Agency ning projekti koduleht: yenesis.eu