Projekti YENESIS eesmärk on:

  • vähendada töötust noorte seas, luues saartele rohelisi töökohti
  • töökohtade loomisel on fookuses järgmised keskkonnasäästlikud valdkonnad, et edendada saarte elu pikas perspektiivis: energiatõhusus, taastuvenergia, säästev turism ja liikuvus
  • projekti jooksul aidatakse noortel antud valdkondades töötamiseks ette valmistuda

Projekt YENESIS raames on ette nähtud ka ettevõtlusinnovatsiooni haridusprogramm ning:

  • liikuvuskava
  • mentorlusskeem
  • projekti viimane etapp, kus noored töötavad 6 kuud kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutuste poolt välja käidavates projektides

Projekti partnerid:

Küprose energiaagentuur (CEA),  Küpros – juhtpartner

Møre ja Romsdali maakonna omavalitsus, Norra

Kreeka jätkusuutlike saarte võrgustik(DAFNI Network), Kreeka

SEI Tallinn, Eesti

Madeira autonoomse piirkonna energia- ja keskkonnaamet (AREAM), Portugal

Energia, vee ja keskkonnasüsteemide rahvusvaheline säästva arengu keskus (SDEWES), Horvaatia

Rooma Sapienza Ülikool – Kosmonautika-, elektri- ja energiatehnoloogia osakond (DIAEE), Itaalia

Kanaari saarte tehnoloogiainstituut (ITC), Hispaania

Frederick’i Ülikool, Küpros

Chrysalis LEAP Limited, Küpros