Projekti YENESIS eesmärk on:

  • vähendada töötust noorte seas, suunates noori tööle keskkonnasäästlikesse organisatsioonidesse ja luues rohelisi töökohti saartel
  • töökohtade loomisel on fookuses järgmised keskkonnasäästlikud valdkonnad, et pikas perspektiivis saarte elu edendada: energiatõhusus, taastuvenergia, jätkusuutlik transport ja säästev turism
  • projekti jooksul aidatakse noortel antud valdkondades töötamiseks ette valmistuda

Projekt YENESIS raames on noortele ette nähtud ettevõtlusinnovatsiooni-alane koolitus, õppereis projektis osalevasse välisriiki ja mentorlus terve projekti vältel. Projekt lõppeb noortele pooleaastase praktikaga koduriigi ettevõttes.

YENESIS projektipartnerid:

Küprose energiaagentuur (CEA) ,  Küpros – juhtpartner

Møre ja Romsdali maakonna omavalitsus, Norra

Kreeka jätkusuutlike saarte võrgustik(DAFNI Network) , Kreeka

SEI Tallinn, Eesti

Madeira autonoomse piirkonna energia- ja keskkonnaamet (AREAM) , Portugal

Energia, vee ja keskkonnasüsteemide rahvusvaheline säästva arengu keskus (SDEWES) , Horvaatia

Rooma Sapienza Ülikool – Kosmonautika-, elektri- ja energiatehnoloogia osakond (DIAEE) , Itaalia

Kanaari saarte tehnoloogiainstituut (ITC) , Hispaania

Frederick’i Ülikool , Küpros

Chrysalis LEAP Limited , Küpros

YENESIS INFOPÄEV

4. oktoobril 2019 toimus Muhu Põhikoolis YENESIS projekti teavitusüritus NEET noortega tegelevate ekspertide, saarte omavalitsuste esindajate ning rohemajanduse ettevõtete esindajatega. Üheskoos arutleti projekti võimaluste üle, räägiti NEET noortega seonduvast Eesti ning Eesti saarte kontekstis ning kaardistati potentsiaalseid rohemajanduse ettevõtteid, keda kaasata YENESIS projekti võimalike tööandjate või praktikakoha pakkujatena noortele. Üritusega loodi esialgne kontaktide võrgustik edaspidisteks projektiga seotud tegevusteks.

Ürituse ettekannete ja fotodega saab tutvuda allpool.

Yenesis projekti tutvustav üritus viidi läbi Saaremaal Kuressaare Noortekeskuses ka 22. novembril 2019.