Tänapäeval seisavad noored tihti probleemi ees, et tööandjad ootavad juba esimesele töökohale kandideerides erialast töökogemust. Töökogemuse saamiseks tulevad aga kasuks kõiksugu kogemused, koolitused ja vabatahtlik töö. YENESIS projekt aitab seda probleemi lahendada.

YENESIS projekti esimene etapp sai alguse 2018. aastal ning selle käigus toimus noortele innovatsiooni ja ettevõtluse koolitus, õppereisid välismaale ning pooleaastane praktika koduriigi ettevõttes.

2022. aastal sai sama konsortsium lisarahastuse YENESIS 2.0 jaoks. YENESIS 2.0 jätkab saartel elavate noorte võimestamist rohelisi töökohti leidma.

YENESIS pakub 25-le Eestist pärit ja saartega seotud noorele võimaluse osaleda tasuta viiepäevasel rohepöörde koolitusel, mis aitab leida rohelisi töökohti.  

Kogu Euroopat hõlmaval koolitusel saavad noored baasteadmised, et tegutseda ringmajanduse, kliimamuutustega kohanemise, jätkusuutliku veemajanduse ja jätkusuutlike toidusüsteemide valdkonnas. Lisaks ootab noori ees Norra ekspertide koolitus sotsiaalsete oskuste teemal. Eestist valitakse programmi osalema 25 noort ja kõik tegevused on neile tasuta. 

SEI Tallinn vastutab säästvate toidusüsteemide teemaliste koolitusmaterjalide väljatöötamise ja Eesti noortele suunatud koolituse korraldamise eest.

Projektipartnerid

Küprose energiaagentuur (CEA) ,  Küpros – juhtpartner

Møre ja Romsdali maakonna omavalitsus, Norra

Kreeka jätkusuutlike saarte võrgustik(DAFNI Network) , Kreeka

SEI Tallinn, Eesti

Madeira autonoomse piirkonna energia- ja keskkonnaamet (AREAM) , Portugal

Energia, vee ja keskkonnasüsteemide rahvusvaheline säästva arengu keskus (SDEWES) , Horvaatia

Rooma Sapienza Ülikool – Kosmonautika-, elektri- ja energiatehnoloogia osakond (DIAEE) , Itaalia

Kanaari saarte tehnoloogiainstituut (ITC) , Hispaania

Frederick’i Ülikool , Küpros

Chrysalis LEAP Limited , Küpros

Rahastaja

YENESIS projekti rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra Euroopa Majanduspiirkonna programmi ja Norra tööhõivefondi kaudu. Projekti algataja on Küprose Energiaagentuur ning partnerorganisatsioonid on pärit kaheksast riigist, sealhulgas Eestist.

YENESIS 1.0 peamine eesmärk oli vähendada noorte tööpuudust, luues saartele rohelisi töökohti. Neli teemavaldkonda, mida käsitleti, olid energiatõhusus, taastuvad energiaallikad, säästev turism ja liikuvus. Projekt töötas selle nimel, et valmistada noori ette roheliste töökohtade jaoks.

Projeki raames oli noortele ette nähtud ettevõtlusinnovatsiooni-alane koolitus, õppereis projektis osalevasse välisriiki ja mentorlus terve projekti vältel. Projekt lõppes noortele pooleaastase praktikaga koduriigi ettevõttes.

YENESIS 1.0-s töötati välja ka veebiplatvorm, mis sisaldab noorte tööhõive häid tavasid, mida on näidatud edulugude kaudu. Paljud meetodid noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks on juba katsetatud ja kasutusele võetud. YENESISE partnerid kogusid need edulood kokku ja sisestasid sidusrühmadele ja teistele üksustele avatud veebiplatvormile. Platvormi eesmärk on tutvustada huvilistele innovaatilisi töötamise praktikaid, et võtta kasutusele sarnaseid tegevusi noorte tööpuuduse vähendamisel. Platvorm on kättesaadav siin .