Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni Ringmajanduse Foorum kutsus huvitatud osapooled 23. novembril kl 14-16 veebiseminarile „Ringmajanduse parimad praktikad – väljakutsed ja võimalused”.

SEI Tallinna ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni koostöös koguti hiljuti lõppenud projekti “Ringmajanduse ja ringdisaini parimad praktikad” raames Eesti ettevõtete edukaid näiteid ringmajanduse ärimudelitest ja ringdisaini lahendustest. Vaata parimate praktikate kirjeldusi siin .

Lisaks oleme koostöös Disainikeskusega läbi viinud terve rea KUIDAS-veebiseminare, kus oleme käsitlenud ringmajanduse rakendamisega seotud aspekte. Samuti oleme arutlenud, kuidas ringsemate toodete ja teenusteni jõuda. Kõik need üritused ja tegevused on näidanud, et ettevõtted kogevad ringmajanduse poole liikudes jätkuvalt takistusi ja väljakutseid.

Veebiseminar „Ringmajanduse parimad praktikad – väljakutsed ja võimalused” toimus 23. novembril kell 14-16. 

Seminar oli hea võimalus kuulata selle aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil osalenud ja ka auhinnatud ettevõtete kogemusi ringsete toodete ja teenuste arendamisel. Oma kogemusi jagasid Comodule, Stella Soomlais studio ja Autolevi esindajad. Arutasime, mis on ringsete ärimudelite arendamise suurimad ettevõttesisesed ja -välised väljakutsed ja õppekohad ning millised on tulevikuplaanid. Lisaks anti ülevaade ringmajanduslikke ärimudeleid toetavatest tööriistadest, mida ettevõtted saavad kasutada nii iseseisvalt kui ka välise nõustamise teel.

Päevakava

14:00-14:05 Sissejuhatus teemasse

14:05-14:20 Ettevõtete võime ringmajanduse põhimõtteid rakendadaHarri Moora, SEI Tallinn

14:20-14:35 Ringdisainil põhineva toote loomise väljakutsed – Stella Soomlais studio (Artisana OÜ) esindaja Stella Runnel

14:35-14:50 Ringdisainil põhineva toote loomise väljakutsed – 2021. aasta Keskkonnasõbraliku ettevõtte Comodule OÜ esindaja Kristjan Maruste

14:50-15:05 Ringmajandust toetava jagamisplatvormi loomise väljakutsetest – Autolevi OÜ esindaja Tauri Kärson

15:05-15:15 Ringmajanduslike ärimudelite rakendamist toetavad tööriistad – Disainikeskuse esindaja

15:15-15:55 Arutelu

15:55-16:00 Veebiseminari ligikaudne lõpp