Projekti käigus koguti 20 Eesti ringmajandusliku ettevõtte parimate praktikate näited ja korraldati kokku 4 veebiseminari, kus osales kokku üle 700 inimese. Projekt kestis detsember 2019 – juuni 2021.

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIK logo

Tutvu ettevõtetega, kes rakendavad ringmajanduse põhimõtteid Eestis. Parimate praktikatega on võimalik tutvuda nii nende tegevusvaldkonna ja fookuse kui ka kasutatud ringdisaini/ärimudeli strateegia alusel.

Ringmajanduse parimad praktikad

Integreeri jätkusuutlikkuse aspektid oma äristrateegiasse ja tootearendusprotsessidesse. Testi oma ettevõtte valmisolekut ringdisaini rakendada ning leia suunised, milliseid abivahendeid kasutada, et oma tegevust ja tootearendust rohkem ringsemaks muuta.

Ringdisaini valdkonda tutvustav veebileht

Koostöös Disainikeskusega korraldati kolm veebiseminari, kus esinesid ka valitud parimate praktikate ettevõtete esindajad: