Biomajandus tähendab majandustegevust, kus kasutatakse maalt ja merelt pärit bioloogilisi ressursse – näiteks põllumajanduskultuure, metsa, loomi ja mikroorganisme – ning muudetakse need toiduks, energeetikaks ning muudeks toodeteks ja teenusteks.

Kui traditsiooniline biomajandus on tuhandeid aastaid vana, siis tänapäeval viitab see termin tavaliselt protsessidele, mis lisavad biomassile väärtust biotehnoloogia abil.

Kuigi paljudes Läänemere piirkonna maapiirkondades leidub palju looduslikke ressursse, ei leia sealt siiski väga palju innovaatilist lähenemist nende majandusliku väärindamise näol. Samuti jääb vajaka erinevate osapoolte vahelisest koostööst.

Soome JAMKi rakenduskõrgkooli juhitud projekti ConnectedByBiobord eesmärk on toetada rahvusvahelises koostöös loodavaid biomajanduse pilootprojekte. Samuti edendada digitaalset platvormi Biobord , mis ühendab Läänemere piirkonna biomajanduse arendajad ühtseks võrgustikuks, kus saab jagada teadmisi ning  probleemidele ühiselt lahendusi leida.

Platvorm pakub muuhulgas erinevaid biomajandusteenuseid (näiteks nõustamisteenused ja kursused põllumajandussektori ettevõtjatele, pöörates erilist tähelepanu toidutootmise uuendustele) kuuele partnerriigile, milleks on Poola, Soome, Norra, Eesti, Läti ja Rootsi. Biobord loob organisatsioonidele võimaluse koonduda globaalseks biomajanduse võrgustikuks, kus sarnaste huvidega inimestel on võimalik kokku tulla ning saada tuge ettevõtte ülesehitamiseks või innovatsiooni käivitamiseks maailmaturgudel.

SEI Tallinna programmijuht Kaja Petersoni sõnul on rahvusvaheliste võrgustike strateegiline loomine ning innovatsioonijuhtimise võimekuse ning koostöö edendamine ülivajalik uute turuvõimaluste avamiseks ja ülemaailmse konkurentsiga sammu pidamiseks.

„Maapiirkondades on piiratud inimkapital ja innovatsiooni toetav infrastruktuur, mistõttu on sealne vajadus võrkustike ja koostöö järele eriti suur. Ka ConnectedByBiobordi partnerpiirkonnad seisavad silmitsi väljakutsetega, mis takistavad nende püüdlusi arendada jätkusuutlikku biomajandust. Ettevõtete julgustamine nende väljakutsete lahendamiseks omavahel koostööd tegema ongi projekti ConnectedByBiobord peamine eesmärk,“ lisas Peterson.

Projekti juhtpartner JAMK Rakenduskõrgkool viib projekti läbi koostöös SEI Tallinna ning veel 7 teadus- ja arendusorganisatsiooni ning ettevõtluse arendamise asutusega Soomes, Poolas, Eestis, Norras, Rootsis ja Lätis. Projekt keskendub seitsmele sihtregioonile: Inland (Norra), Świętokrzyskie Voivodeship (Poola), Vidzeme (Läti), Värmland (Rootsi), Skåne (Rootsi) ja Pärnumaa (Eesti). ConnectedByBiobordi rahastatakse Interreg BSR programmist 2014–2020.