ConnectedByBiobord on edasiarendus 2020. aasta septembris lõppenud projektile RDI2CluB – teel targa biomajanduse klastrini ja innovatsiooni ökosüsteemini.

Projekti RDI2CluB eesmärk oli toetada koostööd, innovatsiooni ning biomajanduse tarka, jätkusuutlikku ja kaasavat arengut Läänemere regiooni maapiirkondades. ConnectedByBiobord toetub oma tegevuses RDI2CluB väljunditele, mille hulgas on näiteks innovaatilisi lahendusi välja töötavad piloot-ettevõtmised ning rahvusvaheline koostööplatvorm Biobord.

Digitaalne platvorm Biobord soodustab dialoogi pidamist ning ühisloomeliste protsesside algatamist teadlaste, poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel, koondades selleks muuhulgas kokku ka maapiirkondade biomajanduse ettevõtteid.

Lisaks võimaldab platvorm leida rahvusvahelise biomajandusvõrgustikuna uusi lahendusi edendades uute toodete, teenuste ja ärivõimaluste kokkusobitamist ning koostööd Läänemere maapiirkondades. Samuti edendab platvorm innovaatiliste ideede toetamisel kiiremat üleminekut nutikale ja jätkusuutlikule biomajandusele.

Projekti partnerpiirkonnad:

ConnectedByBiobord projekti käigus kutsutakse ellu ka riikidevahelisi uuenduslikke pilootprojekte, mis aitavad suurendada ettevõtete ja teadusasutuste ühisloomingu tulemusel vastastikust õppimist ja tõhusate innovatsioonimeetodite väljatöötamist.

Rahvusvaheliste võrgustike strateegiline ülesehitamine ning innovatsiooni ja koostöösuutlikkuse arendamine on ülioluline, et avada uusi turuvõimalusi ning püsida ülemaailmses konkurentsis.

Eriti oluline on võrgustike loomise ning koostöö vajadus maapiirkondades sealsete piiratud ressursside tõttu. Ka ConnectedByBiobordi partnerpiirkonnad seisavad silmitsi maapiirkondade väljakutsetega nagu näiteks puuduv innovatsioonivõimekus, mis takistab nende püüdlusi biomajanduse arendamiseks. Ka siin aitaks strateegiline piirkondade vaheline koostöö mitmeid probleeme leevendada.

Tutvu Biobord platvormiga:

Person headshot blank placeholder image
  • Programme Director, Senior Expert (Sustainable Development Programme)