SEI News story image SEIforskningPhoto credit: Nina Gaisch (Flickr/creative commons)

Tillsammans med SEI:s Twitterkonton @SEIresearch och @SEIclimate finns nu möjligheten att följa oss på svenska!

 Lansering på måndag den 25 januari!

@SEIforskning kommer det att twittras på svenska och vår policy-relevanta forskning med koppling till Sverige kommer att lyftas fram. Vi kommer att dela med oss av nationell och global forskning om miljö, hållbar utveckling och klimat som är relevant för svenska beslutsfattare, näringsliv, forskare och allmänheten.

Vad vill du läsa om på SEI:s Twitterkonto? Vi är också nyfikna på vilka vetenskapliga nyheter ni vill läsa och vad ni är intresserade av, så kom gärna med förslag!

@SEIforskning lanseras måndagen den 25 januari i samband med eventet “Nu kör vi mot 2030 – hur blir din affärsidé en vinnare?”  på Handelshögskolan i Stockholm.

Följ @SEIforskning – din genväg till innovativa och vetenskapliga insikter!

In English

@SEIforskning – Now you can follow SEI in Swedish too!

Alongside the Twitter accounts @SEIresearch and @SEIclimate, it’s now possible to follow SEI in Swedish: @SEIforskning ! Our new channel will provide you with news and views from our research taking place in Sweden. And we will also share national and global research on the environment, sustainable development and climate change that’s relevant to you and your work.

But what do you want to see in this Twitter channel? We’re curious to know what you want to hear about and what you’re interested in, so please get in contact with us at @SEIforskning!

@SEIforskning will launch on Monday 25 January in conjunction with the event “Nu kör vi mot 2030 – hur blir din affärsidé en vinnare?”  at the Stockholm School of Economics.

Follow @SEIforskning – your shortcut to insights on the science of sustainable development!