Baltic Compass (Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in Agriculture in the Baltic Sea Region) oli EL Läänemere piirkonna programmi 2007-2013 projekt, mille teema oli Läänemere eutrofeerumine põllumajanduse hajureostuse tõttu ja selle ohjamise viisid.

Projekti tutvustuse leiate siit (ingl k).
Töökava  (ingl k)

Pressiteade, 2.09.2010 Projekti tutvustus


SEI Tallinn osales WP6 "Governance and Policy Adaptation" töös, mida juhtis SEI Stockholm (Neil Powell / Maria Osbeck).
WP6 Tegevuskava

 

Projekti tegevused:

Projekt lõppes 16.01.2013

2012
 

Projekti raportid (ingl k):

Ülevaade Rootsi veepoliitikast

Ülevaade Soome veepoliitikast

Ülevaade Poola veepoliitikast

Ülevaade Leedu veepoliitikast

Ülevaade Eesti veepoliitikast

Juhtumiuuringute raportid (ingl k):

Rootsi , Soome , Poola , Leedu , Eesti

Viie riigi kogemuse kokkuvõte

 

10.-12. detsember 2012 – projekti lõpukonverents Tallinnas Nordic Hotel Forumis.

24.-25. oktoober 2012 – rahvusvaheline Läänemere konverents "A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea " Kopenhaagenis

24. mail 2012 – rahvusvaheline seminar veemajanduskavade rollist vee hea kvaliteedi saavutamisel Tallinnas Euroopa hotellis.

Kutse ja päevakava

Kokkuvõte (ingl k)

17. aprillil 2012 toimus Põllumajandusministeeriumi suures saalis Eesti seminar, kus teemaks toetused ökosüsteemiteenuste eest. 

Päevakava

Ettekanded:

Kokkuvõte
 

2011
 

17. novembril 2011 toimus Tallinnas projekti neljas seminar, kus arutati nitraaditundliku ala piiranguid ning põllumajandustootjate arvamusküsitluse tulemusi.

Ettekanded:

Kokkuvõte

2.-3. november 2011 – rahvusvaheline Läänemere konverents "A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea" Stockholmis

1. novembril 2011 peeti WP6 partnerite tööseminar Stockholmis.

26. septembril 2011 toimus Stockholmis WP6 juhi SEI ja projekti koordinaatori SLU vaheline kohtumine, et täpsustada WP6 töökava, sh Soomes tehtavat tööd. Kohtumisest võtsid osa K. Peterson ja K. Berninger.

22.-23. augustil 2011 korraldati veemajanduskavade uurimisrühma seminar SEI Tallinnas, millest võtsid osa viie Läänemere riigi esindajad. 23. augustil tehti ekskursioon Eesti pilootalale – Pandivere nitraaditundlikule alale. Vastav uudis ilmus ka projekti kodulehel: 

http://www.balticcompass.org/_blog/Latest_News/post/Field_trip_to_Estonian_farms/

30. mai 2011 – Soome põllumajandustootjatega seminar Helsingis, teemaks põllumajandus-keskkonnatoetuste mõju veekaitsele.

26. aprillil 2011 toimus Tallinnas projekti kolmas seminar, kus arutati lämmastiku ja fosfori ärastamise tehnoloogiaid, veekvaliteedi seiremetoodikaid ning veemajanduskavade rolli põllumajanduse hajureostuse piiramisel. Pikemalt peatuti Pandivere nitraaditundliku ala veekvaliteedi olukorral ja sõnnikuhoidlate lekkekindluse inventuuri tulemustel.

Aprillis alustas tööd Soome ekspert Kati Berninger, kelle ülesandeks oli viia Baltic Compassi tulemused Soome asjaosalisteni ja vastupidi – edastada Soome asjaosaliste ettepanekud Baltic Compassile. Kati Berningeri tööd rahastas SEI Tallinn Baltic Compassi projekti kaudu.  

Päevakava ja kokkuvõte
 

2010
 

17.-18. november 2010 – projektide Baltic Compass ja Baltic Deal ühiskonverents Helsingis

10. november 2010 – WP6 Eesti partnerite ja asjaosaliste seminar Tallinnas hotellis Euroopa: kokkuvõte.   

15.-17. september 2010 – projekti partnerite koosolek Vilniuses

WP6 raport: "Transboundary cooperation in agro-environmental governance: lessons from past and ongoing Interreg projects"  (SEI, 15.04.2010)  

12. märts 2010 – WP6 töökoosolek Soome partneritega Soome Keskkonnaministeeriumis

10. märts 2010 – WP6 Eesti partnerite ja kasusaajate töökoosolek Tallinnas hotelli Euroopa konverentsikeskuses: päevakava .

Ettekanded:

20. jaanuar 2010 – WP6 partnerite töökoosolek Tallinnas, Rahvusraamatukogus, päevakava
 

2009
 

25.-27. november 2009 – projekti algatuskoosolek Riias.

 

SEI Tallinna töörühma juhtis Kaja Peterson, töörühma liikmed olid Marit Sall, Piret Kuldna, Helen Poltimäe.