BONUS Go4Baltic – Coherent Policies and Governance of the Baltic Sea Ecosystems

Go4Baltic uurib Läänemere-äärsete riikide ja rahvusvaheliste keskkonna- ja põllumajanduspoliitikate sidusust, sünergiat ja konflikte.

Analüüsi põhjal koostatakse soovitused Läänemere eutrofeerumise vähendamiseks.