Biomajandus on majanduslikku haru, mis kasutab bioloogilisi ressursse, muutes need toiduks, energiaks või muudeks toodeteks ja teenusteks. Biomajandus on taastuv haru ringmajandusest ning  keskendub puhastele tehnoloogiatele, taastuvatele looduslikele ressurssidele ning innovatsioonile. Biomajanduse edendamine aitab vähendada sõltuvust taastumatutest energiaallikatest, luua uusi töökohti maapiirkondades ning edendada majandust jätkusuutlikult.

Läänemerd ümbritsevates riikides on biomajandusel kõrge potentsiaal, kuna piirkonnas on hulgaliselt looduslikku ressurssi. Kahjuks hetkel ei kasutata taastuvaid ressursse nende täies potentsiaalis ära, kuna puudu on nii inimkapitalist, spetsialiseerumisest ning koostöö mudelitest. Biomajanduses kasutatavad ressursid on peamiselt maapiirkondades, kus traditsiooniliselt toimivad väikesed ettevõtted, kes ei pruugi veel osata biomajanduse võimalusi täies ulatuses ära kasutada.

RDI2Club projekti eesmärgiks on luua regioonis võimekus riikide ja regioonide vaheliseks koostööks, innovatsiooniks ning targaks spetsialiseerumiseks. Projekti tuumaks on riikidevaheline õppimisprotsess, mille raames luuakse regionaalsed biomajanduse profiilid ja ühised tegevussuunad piirkondliku koostöö edendamiseks ning veebipõhine biomajanduse/ettevõtluse ja innovatsiooni platvorm Läänemere piirkonnale. RDI2Club koondab projektipartnereid viiest riigist: Soome, Norra, Läti, Poola ning Eesti.

 

Projekti partnerid:

Soome: JAMK University of Applied Sciences (koordinaator), Keskisuomen Liitto; SSYP Kehitys OY

Norra: Inland Norway University of Applied Sciences; Hedmark County Council; Tretorget Ltd

Poola: Regional Science and Technology Centre; Swietokryzkie Voievodship; Foundation for Education and Social Dialogue PRO CMS

Läti: Institute for Environmental Solutions; Vidzeme Planning Region

Eesti: SEI Tallinn; Maaeluministeerium (assotsieerunud partner)

 

 

Person headshot blank placeholder image
  • Programme Director, Senior Expert (Sustainable Development Programme)

Tuvu biomajanduse innovaatiliste näidete/toodetega:

25 Cases for Bioeconomy Innovation in the Baltic Sea Region