Teekaardi sihiks on kaardistada Eesti hetkeolukord ja vajadus (sh maht ja potentsiaal) vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtuks, leppida kokku strateegilised valikud, kus on Eestil kõige perspektiivikam vesinikutehnoloogiad arendada ja kasutada. Samuti oli eesmärk kaardistada eesmärkide saavutamiseks vajalikud osapooled, nende roll ja võtmetegevused nii Eestis kui ka võtmepartnerid regiooniüleselt.

Projekti/hanke tellija: Keskkonnaministeerium