Energiatõhususe suurendamine on päevakorras terves Euroopas, kuna ligi 40% lõppenergiast Euroopa Liidus tarbivad hooned. Peaaegu sama olukord on Eestis, kus kolmandik energiatarbimisest toimub elamutes. Teisel kohal lõppenergia tarbimises on transport ja seejärel tööstus. Vajame riiklikku poliitikat ja meetmeid muutmaks mainitud sektorite energiatarbimist märksa efektiivsemaks.

Stsenaariumites analüüsiti inimeste harjumuste, informeerituse ja käitumisviiside muutmise võimalusi, mis seostati tõhusa energiatarbimise ja majandusliku efektiivsusega. Tarbimise poole pealt analüüsiti kõiki nimetatud muutujaid lõpptulemuse – energiatõhusa ja mõistliku tarbimise kriteeriumitest – lähtudes.

Projekti üks tulemusi oli innovatiivsust ja energiatõhusust siduv abivahend otsusetegijatele parima poliitikastsenaariumi valikuks, kus lisaks energiatõhususe aspektile käsitletakse ka makromajanduslikke, sotsiaalseid, hariduslikke ja kultuurilisi tegureid.

Makromajanduslikuks analüüsiks kasutatI SEI USA arendatud programmi LEAP, mis võimaldab energiasektori ja sotsiaal-majanduslike näitajate abil koostada mitmesuguste eelduste ja piirangutega arengustsenaariume. Stsenaariumid tehti kõikide HERONi projekti partnerriikides.

Projekt algas 2015. aasta mais ja kestis 2017. aasta oktoobrini. Projekti koordinaator oli Energiapoliitika ja arengu keskus Kreekas, partneriteks Antwerpeni ülikool Belgiast (kuni juuni 2016), Musta mere äärsete riikide energiauuringute keskus Bulgaariast, Wuppertali kliima-, keskkonna- ja energiauuringute instituut Saksamaalt, Luigi Bocconi Majandusülikool Itaaliast, Belgradi ülikool Serbiast, Brookes’i Oxfordi ülikool Suurbritanniast ja SEI Tallinn.

Person headshot blank placeholder image
  • Programme Director, Senior Expert (Sustainable Development Programme)

Projekti tulemusi tutvustav seminar 23. märtsil 2017

Projekti HERON partnerid: Antwerpeni Ülikool (Belgia), Musta mere äärsete riikide energiauuringute keskus (Bulgaaria), Wuppertali kliima-, keskkonna- ja energiauuringute instituut (Saksamaa), Luigi Bocconi Majandusülikool, Oxfordi Brookes’i Ülikool (Suurbritannia), Belgradi Ülikool (Serbia)