Uuringu tulemusena tuleb modelleerida vähemalt kolm stsenaariumit, mis on sisu poolest erineva lähenemisega süsinikuneutraalse soojus- ja jahutusmajanduse saavutamisele ning neid tuleb võrrelda praeguste suundumuste jätkumise stsenaariumiga.

Stsenaariumite modelleerimise tulemusena koostatakse teekaardid, mis on sisendiks poliitikakujundajale, et saavutada keskkonnasõbralik, energiasäästlik, sotsiaalmajanduslikult kasulik ja jätkusuutlik süsinikneutraalne soojus- ning jahutusmajandus aastaks 2050.

Projekti partnerid

Hanke tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium