Skip navigation
Project

Keskkonnamõju hindamine Eestis – kogemuste saamine ja vahetamine kohalikul tasandil


 

SA Säästva Eesti Instituut kaasas projekti elluviimisesse Eesti Ornitoloogiaühingu, Eesti Rohelise Liikumise ja Eesti Maa-omavalitsuste Liidu.
Koostöös partneritega valmisid ülevaated keskkonnamõju hindamise praktikast, KMH menetlusprotsessist, kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistide taustast ja töös ettetulevatest probleemidest ning korraldati ühepäevased koolitused viies maakonnas kohalikele omavalitsustele. Töötati välja Natura-hindamise juhend ja testiti seda erinevate näidisjuhtumite puhul.
 

Projekti tulemused:

1. Trükis "Ülevaade keskkonnamõju hindamise praktikast Eestis", SEI väljaanne nr 9.

2. Natura-hindamise juhend – uuendatud versioon seisuga 18.08.2006.

3. Ühepäevased õppepäevad viies maakonnas (Harjumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa) augustis 2006.

Design and development by Soapbox.