Uuringu tulemusena võib öelda, et keskkonnamõju hindamise menetluse osapooled väärtustavad selle rolli arendustegevusega kaasneva keskkonnamõju väljaselgitamises. Tunnustatakse seda, et keskkonnamõju hindamise menetlus tõstab keskkonnamõjude teema esile ja ei lase arendustegevuse kavandamisel sellest mööda vaadata.

Positiivselt hinnatakse keskkonnamõju hindamise juhtekspertide litsentseerimise süsteemi, mis annab nii arendajatele kui otsustajatele kindluse, et keskkonnamõju hindamist juhib pädev ekspert. Samuti leiti, et litsentseerimine motiveerib eksperte oma tööd kvaliteetselt tegema ning töörühma hoolikalt koostama Lisaks tehnilistele teadmistele mängib keskkonnamõju hindamises olulist rolli avalikkus ja selle kaasamine. Uuring sedastas, et avalikustamine ja avalike koosolekute korraldamine ei tekita menetluse osapooltes enam ebalust, pigem ollakse sellega harjunud ja kohanenud.