Skip navigation
Journal article

Linna jäätmekäitlusmeetodite ja -lähenemiste võrdlev analüüs

Published on 8 February 2018
Trash bin on morgning street

Artikkel annab ülevaate olmejäätmete käitluse korraldamisega seotud peamistest aspektidest kiiresti linnastuvates arengumaades.

Jäätmekäitlusega seotud probleemid tekitavad muret kõikides riikides. Üha kasvav olmejäätmete tekkekogus ning piiratud võimalused nende jäätmete kogumiseks ja  käitlemiseks on probleemiks eriti arengumaades, kus napib nii poliitilist valmisolekut kui ka finantsressursse. Arengumaade suurtes linnades keskendub jäätmekäitlusteenuse arendamine eelkõige jäätmete esmasele kogumisele. Kuigi arengumaade ja kiiresti arenevate piirkondade jäätmekäitluslahenduste näiteid on käsitletud erineval tasandil, vajavad eri riikide kogemused jätkuvat analüüsi, mis aitaks välja tuua olulisi aspekte ja eeldusi jäätmekäitlussüsteemide tõhusamal arendamisel.

Artiklis pööratakse tähelepanu eelkõige Ladina-Ameerika (eriti Brasiilia), Aasia, samuti Euroopa Liidu uute liikmesriikide (Baltimaade) jäätmehoolduse näidetele, tuues välja kogemused ja olulised eeldused, mis võivad olla kasulikud teistele arenguriikidele ja muudele kiirelt arenevatele piirkondadele.

Link teadusartiklile ajakirjas Journal of Cleaner Production Benchmarking approaches and methods in the field of urban waste management.

Topics and subtopics
Economy : Innovation
Tags
waste
Related centres
SEI Tallinn
Regions
Baltic, Asia, Brazil

Design and development by Soapbox.