Skip navigation
Journal article

Ülevaade jätkusuutliku jäätmemajanduse käsitlusviisidest Läänemere piirkonnas

Published on 8 February 2018

Omavalitsuste jäätmekäitlus on Läänemere regioonis aktuaalne teema. Riigiti on siin väga suured erinevused. On neid riike, kus enamik jäätmetest taaskasutatakse, kuid on ka mahajääjaid. Erinevusi tuleb analüüsida, et muuta riikide jäätmekäitlus jätkusuutlikumaks. Uuring esitab projekti “RECO Baltic 21 Tech” tulemusi, annab ülevaate jäätmemajanduse olukorrasta Läänemere regioonis ja toob välja hea tava näiteid. Samuti kirjeldatakse abinõusid, mis aitaksid juurutada jätkusuutlikumaid meetodeid regiooni jäätmekäitluses.

Loe artiklit teadusajakirjast Research Journal of Environmental and Earth Sciences.

 

Topics and subtopics
Governance : Geopolitics
Related centres
SEI Tallinn
Regions
Baltic

Design and development by Soapbox.