Omavalitsuste jäätmekäitlus on Läänemere regioonis aktuaalne teema. Riigiti on siin väga suured erinevused. On neid riike, kus enamik jäätmetest taaskasutatakse, kuid on ka mahajääjaid. Erinevusi tuleb analüüsida, et muuta riikide jäätmekäitlus jätkusuutlikumaks. Uuring esitab projekti “RECO Baltic 21 Tech” tulemusi, annab ülevaate jäätmemajanduse olukorrasta Läänemere regioonis ja toob välja hea tava näiteid. Samuti kirjeldatakse abinõusid, mis aitaksid juurutada jätkusuutlikumaid meetodeid regiooni jäätmekäitluses.

Loe artiklit teadusajakirjast Research Journal of Environmental and Earth Sciences .