Silhouette of woman with nature background, Serbia

Värna om människor och miljö. Foto: draganab / iStock /Getty Images .

“Forskare vill ha ett ökat samarbete med praktiker visar vår studie, men i Sverige har det inte funnits något nätverk eller samarbete som fokuserat på detta,” säger Anna Ioannou från SweDev till Global Bar Magazine.

En studie gjord av SweDev kring kontakterna mellan forskare och olika aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor visar att beslutsfattare och praktiker ser forskning som viktig och relevant, men samtidigt har de svårt att hitta relevant forskning.

“Det är tydligt att den forskning som är mer kritisk inte kommer till användning, medan ‘mainstreamforskningen’ ofta används för att bekräfta det som redan genomförs,” konstaterar Janet Vähämäki, programchef för SweDev.