Centrets uppgift är att stödja finansiella aktörer i arbetet med att omfördela kapital så att FN:s globala hållbarhetsagenda och målen i Parisavtalets kan realiseras. Utvalda ledamöter i den rådgivande styrelsen för Stockholm Sustainable Finance Centre är:

Magnus Billing, vd Alecta
Maria Håkansson, vd Swedfund
Joachim Alpen, vice vd och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner SEB
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Erik Berglöf, Professor and Director of the Institute of Global Affairs, London School of Economics (LSE)
Anna Ryott, styrelseordförande Summa Equity, Private Equity
Jens Henriksson, vd och koncernchef Folksam
Harald Mix, Managing Partner Altor, Private Equity
Lars Strannegård, professor och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Green circular economy concept. Credit: Getty Images / BsWei
Green circular economy concept. Credit: Getty Images / BsWei

Styrelsen kommer att stödja och vara rådgivare till Stockholm Sustainable Finance Centre utifrån dess årliga planer och övergripande strategi. Styrelsemedlemmarna utses för en period på två år, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Magnus Billing, vd för Alecta, Sveriges största pensionsfond, har utsetts till styrelseordförande. Financial Times har nyligen beskrivit Magnus som avslappnad och tankeväckande.

− Vi har en utmärkt sammansättning av personer inom den rådgivande styrelsen, med yrkesverksamma på höga positioner från olika områden inom finansbranschen. Deras mångsidiga bakgrund och kompetens kommer att stödja centrets vision att höja ambitionsnivån för hållbar finans i Sverige och internationellt, säger Magnus Billing.

Stockholm Sustainable Finance Centre syftar till att påskynda och främja skiftet i kapitalinvesteringar som krävs för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet.

− Vi hoppas att styrelsens medlemmar ska fungera som ambassadörer för centret och främja våra aktiviteter och resultat inom och utanför finanssektorn. Deras nätverk och kompetens kommer att underlätta för oss att fokusera på de viktigaste utmaningarna och styra mot en hållbar finanssektor, säger Aaron Maltais, programchef för Stockholm Sustainable Finance Centre vid SEI.

Centret utformar och levererar expertis inom hållbar finans för att skapa tydliga och positiva effekter. Centret är en aktör som man kan vända sig till för oberoende forskning, kunskap och kapacitetsuppbyggnad av nuvarande och framtida frågor inom hållbar ekonomi och finans.

Läs om styrelseledamöterna .

För ytterligare information, kontakta:

Aaron Maltais, programchef för SSFC, forskare vid Stockholm Environment Institute aaron.maltais@sei.org +46 76 137 8683

Emma Sjöström, vice programchef för SSFC, ansvarig för forskning om hållbar finans vid Misum, Handelshögskolan i Stockholm
emma.sjostrom@hhs.se +46 70 536 0422

Hanna Ståhlberg, kommunikatör för SSFC
hanna.stahlberg@sei.org +46 72 542 1807

Ylva Rylander, pressansvarig vid Stockholm Environment Institute
ylva.rylander@sei.org +46 73 150 3384

Med stöd av Sveriges regering lanserades Stockholm Sustainable Finance Centre 2017. Centret utövar efterfrågedriven forskning och tänjer gränserna och höjer ambitionsnivån för att uppnå en hållbar finansmarknad. Det första utbildningsprogrammet börjar i slutet av 2018.

Pågående forskning fokuserar på att övervinna kritiska hinder i investeringsanalyser för att möjliggöra bättre koordinering mellan hållbarhet och finansiella prioriteringar. Centrets syfte är också att bidra med en djupare förståelse för hur finanssektorn kan katalysera nya investeringar som bidrar till lösningar med låga koldioxidutsläpp och minimal klimatpåverkan.

SSFC samarbetar med Stockholms Green Digital Finance, en förändringsagent som bidrar till att leverera innovationer inom finanssektorn i Sverige och internationellt.

Stockholm Sustainable Finance Centre är ett unikt initiativ från Sveriges regering, Stockholm Environment Institute (SEI) och Handelshögskolan i Stockholm (SSE). Detta initiativ inkluderar således Sveriges regering, ett internationellt högt rankat institut inom miljövetenskap, hållbarhet- och utvecklingsfrågor, samt en handelshögskola med ledande forskning inom finans- och ekonomisektorn.